preload

Làm sao để chỉnh sửa dữ liệu khách hàng như trên Excel ?

02/12/2023

- Hỗ trợ khách hàng
6,714 lượt xem

Các phần mềm thường quản lý khách hàng rất khó, chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu để các bạn có thể xử lý đơn giản như trên bảng tính Excel của mình.

Bạn chỉ cần:
1. Lựa chọn Cột dữ liệu cần thay đổi
2. Click đôi để sửa
3. Ấn Enter, dữ liệu tự động được cập nhật lên Máy chủ

Danh sách khách hàng

Double Click

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662