Hotline 24/7: HN:(024) 6262 7662

Tìm kiếm mạnh mẽ

Tìm ngay ra thông tin mình cần biết

Tìm kiếm theo người phụ trách

Mỗi khách hàng do một người phụ trách, bạn dễ dàng chọn theo người phụ trách mà mình muốn. Chú ý, bạn chỉ có thể tìm thấy những khách hàng mà do bạn phụ trách hoặc do người khác cho phép bạn xem

Tìm kiếm theo người phụ trách
Tìm kiếm theo Nhóm khách hàng

Tìm kiếm theo Nhóm khách hàng

Khách hàng có thể được phân trong 1 nhóm hoặc nhiều nhóm.

Tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm nâng cao

Hệ thống tìm kiếm phối hợp giữa "Tìm kiếm thông minh" cũng như tìm kiếm chi tiết. Dữ liệu tìm kiếm được tổng hợp từ: Thông tin khách hàng, Thời gian liên lạc lần cuối, Sản phẩm họ đã từng mua, Số lần mua hàng, Số tiền đã mua.

Có thể bạn quan tâm

Bán hàng

Đơn giản rõ ràng

Marketing

Tự động hóa - Chuyên nghiệp hóa

Chăm sóc khách hàng

Bám sát từng khách hàng

Dành cho khách hàng

Cộng đồng Getfly
Clip hướng dẫn Getfly
Câu hỏi thường gặp
Getfly CRM

Giải pháp phần mềm quản trị và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SME Việt

Tăng hiệu suất làm việc và Tự động hóa doanh nghiệp