Hotline 24/7: (024) 6262 7662

Getfly CRM - Giải pháp đo lường và quản lý KPI chính xác, tự động cho doanh nghiệp

Phân tích tình hình KPI 360° về doanh nghiệp

Giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch trong tháng/quý/năm

Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng với số liệu trực quan - chính xác

Dễ dàng hoạch định mục tiêu & chiến lược ngắn/dài hạn cho doanh nghiệp

Đánh giá khách quan kết quả và hiệu suất làm việc cho nhân viên

Minh bạch trong cơ chế khen thưởng của nhân viên/phòng ban

Theo dõi dễ dàng trên PC & APP Mobile

Truy xuất báo cáo đơn giản chỉ bằng 1 click chuột

1. Thiết lập KPI với 4 bước cho từng cá nhân, nhóm cá nhân, phòng ban đơn giản, dễ hiểu - dễ thao tác

Người sử dụng không cần lo lắng về khó khăn trong thao tác phần mềm

Quy trình thiết lập KPI 4 bước: Lên danh sách chỉ tiêu KPI > Lên trọng số cho từng chi tiêu > Thiết lập danh sách nhân viên và thời gian áp dụng > Kiểm thử

Nhanh chóng - tiết kiệm thời gian khi thiết lập KPI đối với từng nhân viên/nhóm nhân viên

Thuận tiện trong chỉnh sửa và làm mới chỉ tiêu: Thay đổi thời gian áp dụng, thêm/bỏ nhân viên, thay đổi các chỉ tiêu & trọng số...

2. Quản lý mức độ hoàn thành công việc của từng nhân viên/nhóm nhân viên

Quản lý danh sách chỉ tiêu KPI tập trung và hệ thống

Theo dõi trực quan % KPI ngày/tháng của nhân viên theo các chỉ tiêu đã giao và kết quả đạt được

Hiển thị màu thông báo/ cảnh báo theo thang điểm KPI hoàn thành

Chốt KPI theo định kỳ hàng tháng

Dễ dàng trao đổi & phản hồi về kết quả KPI

3. Kiểm soát sự tăng trưởng khách hàng chỉ với một màn hình duy nhất

Theo dõi real-time sự tăng trưởng khách hàng, hành trình khách hàng

Nắm bắt tổng quan về chân dung khách hàng của doanh nghiệp: Nguồn khách hàng, ngành hàng, tỉnh thành, giới tính, độ tuổi...

Biết được tệp khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp có chất lượng hay không? tiếp cận đúng cách hay chưa?

Tìm hiểu nguyên nhân khách hàng không chuyển đổi mua hàng để điều chỉnh

Cơ sở để nhà quản lý lên kế hoạch phát triển & giữ chân khách hàng: upsell, bán chéo…

4. Trực tiếp giám sát hoạt động & hiệu suất công việc của nhân viên

Thống kê số công việc của từng nhân viên, số công việc chấm điểm theo sao, hoàn thành đúng deadline..

Theo dõi khách hàng mà nhân viên phụ trách: Số lượng khách hàng được chăm sóc, chu kỳ khách hàng, hành trình khách hàng..

Nâng cao chất lượng sales của doanh nghiệp: Hiểu được Sales tiếp cận đúng cách? có hiểu đúng về khách hàng của mình?

Đo lường tỷ lệ chuyển đổi khách hàng và hành trình khách hàng của từng nhân viên kinh doanh

Thống kê về số lượng đơn hàng, doanh số của nhân viên

5. Đánh giá thi đua khen thưởng giữa các phòng ban

Đánh giá chính xác năng lực của từng bộ phận

Theo dõi biến động doanh số từng phòng ban

Thống kê minh bạch và rõ ràng các chỉ số thi đua khen thưởng giữa các nhân viên trong từng phòng ban và giữa các phòng ban với nhau

6. Giám sát tổng quan mục tiêu công việc của toàn bộ doanh nghiệp

Kiểm soát tình trạng công việc theo từng dự án, phòng ban, từng nhân viên

Đánh giá được hiệu quả công việc của từng nhân viên theo thang điểm chấm sao

Nhân viên tự đánh giá được hiệu quả công việc của mình

Theo dõi khối lượng công việc của từng nhân viên

Giúp nắm bắt năng lực của từng nhân viên để giao việc hiệu quả

7. Kiểm soát và nâng cao chất lượng hoạt động chiến dịch Marketing của doanh nghiệp

Thống kê số cơ hội trong từng chiến dịch

Đánh giá chất lượng cơ hội đăng ký vào chiến dịch

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trong từng chiến dịch

Theo dõi biến động doanh số trong từng chiến dịch

Cơ sở để đánh giá và so sánh hiệu quả từng chiến dịch

Cơ sở đánh giá chất lượng nội dung & thông điệp truyền thông