Hotline 24/7: (024) 6262 7662

Phối hợp Bán hàng & Marketing

Tăng sức mạnh của bộ máy nhờ phối hợp hoạt động của Bán hàng & Marketing

Chiến dịch - cơ hội

Tạo mới chiến dịch

Tạo chiến dịch cơ hội

Tự thiết lập các bước của chiến dịch (Phễu bán hàng), và các bước dịch chuyển từ đầu phễu (Cơ hội) -> cuối phễu (Thành công) tạo đơn hàng

Tạo chiến dịch
Tạo Optin form

Kết hợp với Opt-In form

Kết hợp và sử dụng với Opt-In form

Sử dụng Opt-In form làm nguồn đầu vào cho chiến dịch

Đăng ký một cơ hội

Đăng ký một cơ hội

Khi có cơ hội mới, hệ thống sẽ thông báo cho các thành viên, các thành viên có thể tự đăng ký những cơ hội phù hợp với mình. Những người khác sẽ không thể tương tác với cơ hội đó nữa

Đăng ký cơ hội
kéo thả các cơ hội

Kéo thả các giữa các trạng thái

Kéo thả giữa các trạng thái

Khi định nghĩa các trạng thái của chiến dịch, chúng ta phải cố gắng hết sức để có thể chuyển các cơ hội từ trạng thái đầu cho đến trạng thái cuối cùng

Đánh dấu một cơ hội thất bại

Đánh dấu một cơ hội thất bại

Khi cơ hội thành công hay thất bại, hãy dành thời gian để nhập lý do thất bại, chúng ta sẽ học được từ thất bại nhiều hơn là thành công

kéo thả các cơ hội
Đánh dấu một cơ hội thành công

Đánh dấu một cơ hội thành công

Đánh dấu một cơ hội thành công

Khi cơ hội thành công, bạn có thể tạo đơn hàng trực tiếp từ cơ hội này.

Phân chia cơ hội trong chiến dịch

Phân chia cơ hội trong chiến dịch

Bạn có thể phân đều cho những ngưởi trong chiến dịch bằng việc sử dụng tính năng Trộn, những cơ hội chưa có người phụ trách sẽ được phân đều.

Phân chia cơ hội trong chiến dịch
Thống kê chiến dịch

Thống kê chiến dịch

Thống kê chiến dịch

360o về chiến dịch

Có thể bạn quan tâm

Bán hàng

Đơn giản rõ ràng

Marketing

Tự động hóa - Chuyên nghiệp hóa

Chăm sóc khách hàng

Bám sát từng khách hàng

Dành cho khách hàng

Cộng đồng Getfly
Clip hướng dẫn Getfly
Câu hỏi thường gặp

Trải nghiệm giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt