Hotline 24/7: (024) 6262 7662

Hệ thống marketing tự động

Gửi email - Sms - Tạo lịch làm việc - Push notification - Thay đổi thông tin khách hàng

Gửi email tự động

Xây dựng kịch bản email

Xây dựng kịch bản email bám đuổi khách hàng khi khách hàng đăng ký vào form, hay đơn giản là khi có nhân viên nào đó tạo khách hàng.

Kịch bản email 365
Gửi SMS tự động cho khách hàng

Gửi SMS tự động

Gửi SMS tự động cho khách hàng

Không chỉ tương tác bằng email, chúng ta có thể tương tác với khách hàng bằng SMS.

Tạo lịch làm việc công việc

Tạo lịch làm việc công việc

Xây dựng các lịch làm việc, theo thời gian đã chỉ định, hệ thống sẽ giao công việc cho những người phù hợp.

Tạo lịch làm việc công việc
Các sự kiện đa dạng

Các sự kiện đa dạng

Các sự kiện đa dạng

Các sự kiện đa dạng trên hệ thống: Tạo mới khách hàng, Tạo mới cơ hội, Tạo mới công việc, Khách hàng đọc email....

Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật khách hàng, nhân viên

Là sự kiện đặc biệt, không diễn ra khi có một hành động nào diễn ra, mà diễn ra tại thời điểm là sinh nhật của nhân viên, sinh nhật của khách hàng, hoặc một thời điểm cụ thể nào đó

Chúc mừng sinh nhật khách hàng, nhân viên
Áp dụng quy trình automation

Áp dụng và dừng áp dụng

Áp dụng - dừng áp dụng quy trình

Bạn có thể chỉ định áp dụng quy trình để hệ thống lắng nghe hoặc không áp dụng quy trình theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Chỉ định chạy 1 quy trình

Chỉ định chạy 1 quy trình

Khi nhân viên bạn đi gặp khách hàng, họ hoàn toàn có thể chỉ định chạy một quy trình Tự động bất kỳ phù hợp với thực tế kinh doanh của bạn

Chạy quy trình automation

Có thể bạn quan tâm

Bán hàng

Đơn giản rõ ràng

Marketing

Tự động hóa - Chuyên nghiệp hóa

Chăm sóc khách hàng

Bám sát từng khách hàng

Dành cho khách hàng

Cộng đồng Getfly
Clip hướng dẫn Getfly
Câu hỏi thường gặp

Trải nghiệm giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt