Hotline 24/7: (024) 6262 7662

ĐỪNG NGẦN NGẠI ĐỂ ĐẦU TƯ – HÃY ĐỂ GETFLY LO HỘ BẠN VỀ GIÁ

Cam kết đồng hành cùng phát triển.

Bảng giá CRM tiêu chuẩn (on cloud)

 

Starter

417.000đ/ tháng
139.000đ/ 1 người dùng/ tháng

Startup

600.000đ/ tháng +
phí setup

60.000đ/ 1 người dùng/ tháng

DN nhỏ

1.068.000đ/ tháng +
phí setup

35.600đ/ 1 người dùng/ tháng

DN vừa

1.568.000đ/ tháng +
phí setup

31.360đ/ 1 người dùng/ tháng

DN lớn

DN lớn liên hệ

Quản lý marketing
Lưu trữ và chăm sóc khách hàng
Quản lý đội kinh doanh
Quản lý bán hàng
Quản lý công việc
Quản lý SMS Brandname và email marketing
Marketing tự động
Quản lý kênh giới thiệu
Đo lường KPI
Hỗ trợ App
Số lượng người dùng 3 người

Số lượng người dùng

10 người

Số lượng người dùng

30 người

Số lượng người dùng

50 người

Số lượng người dùng

> 50 người

Số lượng người dùng

Số lượng khách hàng 10.000 khách hàng 10.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

30.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

50.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

50.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

Chỉ định domain

Chỉ định domain


Chỉ định domain


Chỉ định domain


Chỉ định domain


Chỉ định domain

Thời gian Setup

1 buổi

2 buổi

3 buổi

Liên hệ

Bộ tài liệu đào tạo

Bộ tài liệu đào tạo

Dùng thử Dùng thử Dùng thử Dùng thử Dùng thử

Starter

417.000đ/ tháng
139.000đ/ 1 người dùng/ tháng

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (3 người)
Số lượng khách hàng 10.000 khách hàng
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Dùng thử

Startup

600.000đ/ tháng + phí setup
60.000đ/ 1 người dùng/ tháng

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (10 người)
Số lượng khách hàng 10.000 khách hàng
Chỉ định domain
1 buổi
Bộ tài liệu đào tạo
Dùng thử

Doanh nghiệp nhỏ

1.068.000đ/ tháng + phí setup
35.600đ/ 1 người dùng/ tháng

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (30 người)
Số lượng khách hàng (30.000 KH)
2 buổi
Chỉ định domain
Dùng thử

Doanh nghiệp vừa

1.568.000đ/ tháng + phí setup
31.360đ/ 1 người dùng/ tháng

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (50 người)
Số lượng khách hàng (50.000 Khách hàng)
Chỉ định domain
3 buổi
Bộ tài liệu đào tạo
Dùng thử

Doanh nghiệp lớn

DN lớn liên hệ

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (> 50 người)
Số lượng khách hàng (50.000 Khách hàng)
Chỉ định domain
Liên hệ
Bộ tài liệu đào tạo
Dùng thử

Bảng giá CRM cài đặt server riêng (on premise) NHẬN BÁO GIÁ ON PREMISE

Chi tiết gói module mở rộng

 
NHẬN BÁO GIÁ

Trải nghiệm giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt