Hotline 24/7: HN:(024) 6262 7662

Chi phí sử dụng Getfly CRM

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Getfly CRM có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn.

(Chúng ta là người Việt, mọi giá đều quy ra phở nhé...)

 

Cá nhân

200.000 đ / THÁNG

Doanh nghiệp nhỏ

1.068.000 đ / THÁNG

Doanh nghiệp vừa

1.568.000 đ / THÁNG

Doanh nghiệp lớn

LIÊN HỆ

Giải pháp chăm sóc khách hàng
Giải pháp quản lý đội kinh doanh
Giải pháp giao việc tự động
Giải pháp giao tiếp nội bộ công ty
Giải pháp SMS marketing
Giải pháp Email marketing
Giải pháp kênh Marketing tự động
Giải pháp Marketing truyền miệng 3.0
Giải pháp đo lường KPI
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Hỗ trợ App
Số lượng người dùng 1 người

Số lượng người dùng

30 người

Số lượng người dùng

50 người

Số lượng người dùng

> 50 người

Số lượng người dùng

Số lượng khách hàng 10.000 khách hàng 30.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

50.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

50.000 khách hàng

Không giới hạn khách hàng

Chỉ định domain

Chỉ định domain


Chỉ định domain


Chỉ định domain


Chỉ định domain

Bộ tài liệu đào tạo

Bộ tài liệu đào tạo
Cá nhân

200.000 đ / THÁNG

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (1 người)
Số lượng khách hàng 10.000 khách hàng
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Doanh nghiệp nhỏ

1.068.000 đ / THÁNG

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (30 người)
Số lượng khách hàng (30.000 KH)
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Doanh nghiệp vừa

1.568.000 đ / THÁNG

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (50 người)
Số lượng khách hàng (50.000 Khách hàng)
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Doanh nghiệp lớn

LIÊN HỆ

Hỗ trợ App (Ios & android)
Số lượng người dùng (> 50 người)
Số lượng khách hàng (50.000 Khách hàng)
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo
Đăng ký

Chi tiết các gói module mở rộng

 
Getfly CRM

Giải pháp phần mềm quản trị và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SME Việt

Tăng hiệu suất làm việc và Tự động hóa doanh nghiệp