preload

Giao tiếp nội bộ

Nền tảng “chat” nội bộ giúp giám đốc, các trưởng phòng và nhân viên các phòng ban trong doanh nghiệp trao đổi, phối hợp giải quyết công việc một cách nhanh chóng mà không phải sử dụng phần mềm giao tiếp của bên thứ 3.

1.Chat trực tuyến

Phần mềm chat trực tuyến tích hợp ngay trong Getfly CRM giúp các nhân viên hay quản lý dễ dàng giao tiếp với nhau, nội dung hoàn toàn bảo mật không cần phải cài phần mềm giao tiếp của bên thứ 3

   

2.Gửi file và nhận file dễ dàng

Tính năng gửi file và nhận file tương tự như các phần mềm chat khác. Cho phép gửi file tối đa lên tới 20mb

   

3.Lưu trữ toàn bộ thông tin trao đổi

Hệ thống “chat” lưu trữ lại toàn bộ thông tin đã trao đổi có thể tra cứu lại bất cứ khi nào cần

 
   
 

4.Thông báo về sự hiện diện

Mỗi nhân viên khi truy cập thì đều thể hiện tình trạng “online” của họ để người khác có thể biết và trao đổi công việc dễ dàng hơn

   

5.Tích hợp thông số máy nhánh

Phần thông tin của mỗi nhân viên đều thể hiện đầy đủ thông tin về avatar/ chức vụ / phòng ban/ máy nhánh nội bộ của họ, giúp cho việc giao tiếp trở nên thú vị hơn.

 
   

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662