preload

Quản lý lịch hẹn khoa học và tự động nhắc lịch thông minh với Getfly CRM

Getly CRM hỗ trợ quản lý và thông báo lịch hẹn tự động cho nhân viên phụ trách và liên quan đến công việc. Khi tạo công việc hẹn gặp khách hàng sẽ có thông báo nhắc cho nhân viên và sms nhắc cho khách hàng trước khoảng thời gian đã cài đặt sẵn. Điều này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí, công sức và hạn chế tối đa việc quên lịch, chồng chéo lịch hẹn với các khách hàng.
Trải nghiệm thử

Quản lý lịch hẹn khoa học và tự động nhắc lịch thông minh với Getfly CRM

Quản lý danh sách lịch hẹn khoa học

Với màn hình tổng quan “Lịch hẹn” – nơi mà người dùng có thể theo dõi tất cả các công việc được tạo lập theo ngày/tuần tháng. Tại màn hình tổng quan, cho phép lọc lịch hẹn theo từng người dùng trên CRM. Tính năng này đặc biệt hỗ trợ đối với sales. Sales có thể quản lý và sắp xếp các công việc hẹn gặp hay gọi điện tự vấn online một cách khoa học, tránh các trường hợp sắp xếp trùng lặp. Với vai trò nhân viên, cho phép theo dõi, tạo mới và chỉnh sửa các lịch hẹn của mình một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể dễ dàng kéo thả để sắp xếp thời gian hợp lý. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể theo dõi các lịch hẹn bạn được liên quan. Các lịch hẹn ưu tiên, mới, chậm, hoàn thành chậm để có thể phân bổ thời gian biểu hợp lý. Đối với vai trò là nhà quản lý, bạn có quyền hạn theo dõi tất cả các lịch hẹn của nhân viên, dễ dàng nắm bắt và giám sát lịch hẹn một cách dễ dàng.

Ghi chú lịch hẹn với khách hàng rõ ràng

Nhân viên có thể tạo nhanh công việc lịch hẹn: ngày giờ, địa điểm, ghi chú nội dung đầy đủ. Nhà quản lý có thể nắm chi tiết các thông tin về khách hàng cũng như lịch sử lịch hẹn trước đó, tạo tiền đề cho việc lên kịch bản chi tiết và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

CRM hỗ trợ tự động nhắc nhở khi một công việc được tạo mới

Kết hợp với tính năng automation, nhà quản lý có thể thiết lập gửi nhắc nhở dưới dạng sms hay email khi một công việc được tạo mới. Getfly CRM sẽ giúp nhân viên của bạn không bỏ lỡ bất kỳ công việc quan trọng nào. Tính năng này sẽ thông báo công việc ngay khi được tạo đến các nhân viên được giao, người liên quan. Giúp giao việc nhanh chóng, nhận việc dễ dàng, tránh bỏ quên công việc.

Thêm lịch hẹn đơn giản, nhanh chóng

Dễ dàng thêm lịch hẹn ngay tại trang thông tin của khách hàng. Tại đây bạn dễ dàng đặt cụ thể ngày giờ lên lịch, khách hàng và những khách hàng liên quan,... Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian thay cho việc quản lý lịch gặp gỡ khách hàng một cách thủ công. Chỉ cần tạo trước để hệ thống ghi nhận và sẽ gửi thông báo cho nhân viên và khách hàng trước khi lịch hẹn diễn ra.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662