preload

Quản lý tài liệu tập trung trên 1 nền tảng

Getfly CRM tích hợp tính năng lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến công việc, giúp cho quá trình làm việc được liền mạch, thống nhất trên 1 hệ thống, không phụ thuộc vào một phần mềm khác bên ngoài. Việc chia sẻ và dùng chung tài liệu cho nội bộ trên CRM cũng giúp hoàn thành công việc nhanh chóng.
Trải nghiệm thử

Quản lý tài liệu tập trung trên 1 nền tảng

Đa dạng loại hình tài liệu

Phần mềm cho phép lưu trữ các dạng: tài liệu cá nhân, tài liệu chia sẻ, tài liệu dùng chung hay tài liệu quan trọng.

  • Tài liệu của tôi: Cho phép lưu trữ tài liệu cá nhân, giúp bảo mật và tiện sử dụng trong công việc

  • Tài liệu chia sẻ: Cho phép chia sẻ tới nhiều người

  • Tài liệu dùng chung: Đây có thể là tài liệu chung cho toàn công ty hay từng phòng ban, từng nhóm cá nhân. Những người được thêm vào công việc này sẽ có quyền xem, xóa, chỉnh sửa hay sao chép đường dẫn của tài liệu.

Đảm bảo bảo mật thông tin tài liệu

Khi tích hợp tính năng quản lý tài liệu ngay trên hệ thống, mọi tài liệu liên quan tới công việc đều có thể dễ dàng upload, chia sẻ, download nội bộ mà không qua một ứng dụng khác bên ngoài (của bên thứ 3), đảm bảo thông tin tài liệu được bảo mật tuyệt đối.

Chỉ những cá nhân được phân quyền, được thêm vào nội dung mới có cả khảnnăng xem, sửa và chia sẻ tài liệu.

Hiển thị đầy đủ thông tin tài liệu liên quan tới công việc

Bạn có thể thao tác tải xuống, sửa thông tin, tìm kiếm các phiên bản hay sao chép đường dẫn đối với mỗi file tài liệu trên Getfly CRM. 

Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin người tạo, ngày tạo cũng như kích cỡ tệp để người dùng có thể dễ dàng quản lý tài liệu của mình.

Dễ dàng chia sẻ tài liệu

Tất cả người dùng có thể upload tài liệu lên cùng một hệ thống, tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm kiếm cũng như chia sẻ.

Đánh dấu tài liệu quan trọng

Đối với những thư mục quan trọng, hay cần phải xem lại, người dùng đánh dấu lại, từ đó nhanh chóng nắm bắt được những tài liệu quan trọng cần đặc biệt theo dõi.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662