Hotline 24/7: (024) 6262 7662
30 September 2022
PROTRAIN số hóa quy trình quản lý khách hàng, quản lý công việc với Getfly CRM

Getfly CRM giúp quản lý doanh thu, công việc và khách hàng dễ dàng

28 July 2022
Getfly đồng hành cùng Dược Khoa Xanh trong đổi mới phương thức quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng

Getfly CRM giúp tối ưu quy trình chăm sóc và quản lý thông tin khách hàng, công việc

18 July 2022
Getfly CRM đồng hàng cùng NEVA LAND trong đổi mới phương thức quản lý dữ liệu khách hàng và đội ngũ nhân viên kinh doanh

Getfly hỗ trợ quản lý hiệu quả dữ liệu & lịch hẹn khách hàng, kết quả hoạt động kinh doanh

08 August 2022
Getfly CRM đồng hành cùng SEFA MEDIA trong hành trình đổi mới phương thức quản lý công việc, quản lý dữ liệu khách hàng

Getfly CRM giúp tối ưu quy trình chăm sóc và quản lý thông tin khách hàng, công việc

20 June 2022
ISAVING giải quyết dứt điểm bài toán quản trị doanh nghiệp nhờ phần mềm Getfly CRM

Getfly CRM đã giải quyết dứt điểm ba bài toán quản trị tại ISAVING

Trải nghiệm giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt