Hotline 24/7: (024) 6262 7662

MODULE BẢO MẬT NÂNG CAO CỦA GETFLY CRM

Bảo mật thông tin luôn là yếu tố được Getfly đặt lên hàng đầu với sứ mệnh giảm thiểu tối đa rủi ro thất thoát, mất hoặc bị lộ dữ liệu, bảo vệ quyền lợi tốt nhất doanh nghiệp & người sử dụng.

Nghiên cứu dựa trên nhu cầu sử dụng thực tiễn của hơn 3000 doanh nghiệp khách hàng với nhiều mô hình ngành nghề khác nhau đang ứng dụng Getfly CRM, ngoài các tính năng bảo mật cơ bản hỗ trợ bảo vệ dữ liệu thông qua phân quyền và kiểm soát quyền truy cập của nhân viên, chúng tôi đã phát triển thêm các tính năng bảo mật khác để nâng cao hơn việc bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Đây cũng là những cải tiến vượt trội của hệ thống Getfly CRM trong tính năng bảo mật mà không phải phần mềm CRM nào cũng có thể đáp ứng được.

Chức năng bảo mật quyền khách hàng riêng tư của cá nhân với tổ chức

Chức năng bảo mật trường dữ liệu được chỉ định là nhạy cảm, mã hóa dữ liệu, nhân sự vẫn có thể thao tác chăm sóc nhưng không thể nhìn thấy

Chức năng phân quyền theo mối quan hệ, phân việc truy cập dữ liệu khách hàng theo từng trạng thái khách hàng

Chức năng bảo mật ghi log hoạt động của users trên hệ thống giúp admin có thể theo dõi được lịch sử truy cập các chức năng trên hệ thống

1. Chức năng bảo mật dữ liệu riêng tư tại cấp độ cá nhân

Mở rộng không gian lưu trữ riêng tư cho nhân viên

Cho phép tùy chọn bảo mật dữ liệu khách hàng “chỉ mình tôi” khi không muốn chia sẻ dữ liệu khách hàng cá nhân. Admin hệ thống cũng không có quyền xem và truy cập được dữ liệu này

Có thể cấp quyền cho cấp trên hoặc người liên quan có quyền xem và chỉnh sửa khách hàng

Khuyến khích người dùng lưu trữ thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý chung mà vẫn đảm bảo quyền lợi riêng với khách hàng của họ

2. Bảo mật trường dữ liệu nhạy cảm của khách hàng

Thao tác thiết lập các trường khách hàng nhạy cảm đơn giản - nhanh chóng

Dễ dàng phân quyền xem dữ liệu nhạy cảm cho từng người dùng/nhóm người dùng

Cho phép mã hóa các thông tin để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng với người dùng. Người dùng vẫn có thể thao tác chăm sóc, theo dõi lịch sử tương tác trên hệ thống nhưng sẽ không được nhìn những dữ liệu nhạy cảm

Có 13 trường thông tin trên hệ thống được định nghĩa là dữ liệu nhạy cảm bao gồm các thông tin liên quan: trường điện thoại, email, địa chỉ, tổng số tương tác, website, ngày tạo, quốc gia, quận huyện, tỉnh/thành phố, giá trị, mô tả, ngày sinh, các trường custom field

Linh hoạt trong phân quyền xem dữ liệu nhạy cảm với 3 lựa chọn cụ thể:

✅ Chỉ những đối tượng được phân quyền xem dữ liệu khách hàng nhạy cảm có thể xem thông tin này. Người phụ trách khách hàng nếu không có quyền cũng không thể xem

✅ Mặc định cho phép xem dữ liệu nhạy cảm đối người phụ trách và người có quyền xem dữ liệu nhạy cảm

✅ Chỉ người phụ trách được xem được dữ liệu nhạy cảm. Tất cả người khác chỉ có thể vào khách hàng trao đổi, nhưng không nhìn thấy dữ liệu nhạy cảm

3. Phân quyền bảo mật theo mối quan hệ khách hàng

Giới hạn quyền truy cập mối quan hệ khách hàng đối với các phòng ban cụ thể

Nhân viên thuộc từng phòng ban sẽ được chỉ định có thể xem dữ liệu khách hàng tại từng mối quan hệ

Đảm bảo truy cập minh bạch & rõ ràng các thông tin khách hàng tại từng chức vụ

Quy hoạch phân loại được khu vực khách hàng phụ trách chăm sóc của từng chức năng phòng ban

4. Kiểm soát và theo dõi hoạt động của từng người dùng trên hệ thống

Hỗ trợ lưu trữ lại lại toàn bộ log hoạt động của người dùng trên hệ thống

Dễ dàng tra cứu các hoạt động truy cập, chỉnh sửa, download, xóa của từng user trong các khoảng thời gian

Ghi nhận và truy xuất chi tiết & đầy đủ các thao tác tại các phân hệ:

✅ Khách hàng
✅ Kho
✅ Chính sách bán hàng
✅ Bảng giá bán lẻ
✅ Công nợ
✅ Call center (Module mở rộng)
✅ Thống kê affiliate
✅ Sản phẩm
✅ KPI
✅ Đơn hàng
✅ Cài đặt
✅ Lịch chăm sóc
✅ HRM
✅ Email

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 30 NGÀY