Hotline 24/7: (024) 6262 7662

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA DOANH NGHIỆP VỚI MODULE QUẢN LÝ KHO GETFLY CRM

Ghi nhận mọi lịch sử giao dịch liên quan đến quản lý kho như: nhập – xuất – tồn – chuyển kho, dễ dàng theo dõi và đối chiếu

Hỗ trợ tốt các cơ sở, doanh nghiệp có nhiều kho lưu trữ với nghiệp vụ phức tạp

Nâng cấp quá trình quản lý kho từ ghi nhận giấy tờ lên ghi nhận tự động theo thao tác

Mọi hoạt động được ghi nhận và thông báo nhanh chóng, minh bạch tới các bộ phận liên quan

Quản lý chuỗi quy trình xuyên suốt: mua hàng - nhập kho - bán hàng - xuất kho - kiểm kê kho

Hỗ trợ trong việc tính lợi nhuận hàng hóa mua vào bán ra

Hỗ trợ lập kế hoạch phân phối và lưu thông hàng hóa

Thao tác đơn giản, đồng bộ tức thời trên PC, APP Android, iOs

1. Quản lý kho hàng không giới hạn

Kiểm soát các kho hàng theo tên kho và mã kho tùy chỉnh và riêng biệt

Cho phép bảo mật thông tin kho trong giới hạn phạm vi những người liên quan

Dễ dàng tìm kiếm và tra cứu thông tin kho hàng

Phân loại và lưu trữ hàng hóa tại từng kho hàng khác nhau

2. Thiết lập quy trình duyệt kho chặt chẽ

Linh hoạt cài đặt BẬT/ TẮT quy trình duyệt kho

Tùy chỉnh quy trình duyệt chi tiết tại từng kho hàng

Thiết lập chi tiết 3 quy trình duyệt kho cụ thể: nhập - xuất - kiểm kho

Dễ dàng chỉ định người kiểm duyệt cuối cùng

Mở rộng thêm nhân viên kiểm duyệt/ xác nhận tại trong mỗi quy trình

3. Kiểm soát quy trình nhập hàng hóa vào kho

Cập nhật tăng số lượng hàng hóa khi nhập hàng hóa

▪️ Không áp dụng quy trình duyệt: tự động cập nhật tăng theo số lượng nhập vào

▪️ Áp dụng quy trình duyệt: số lượng hàng hóa trong kho được cập nhập tăng khi phiếu nhập kho được duyệt

▪️ Không thể chỉnh sửa phiếu nhập kho sau khi duyệt

4 cách cập nhật thông tin hàng hóa vào kho trên hệ thống:

Cách 1: Nhập kho thông qua upload đơn hàng mua

Cách 2: Nhập kho bằng cách thêm mới đơn hàng mua

Cách 3: Nhập kho trực tiếp tại màn hình “Nhập kho”

Cách 4: Nhập kho thông qua upload phiếu kiểm kho

4. Kiểm soát quy trình xuất hàng hóa khỏi kho

Cập nhật giảm số lượng hàng hóa khi nhập hàng hóa

Không áp dụng quy trình duyệt: tự động cập nhật giảm theo số lượng xuất ra

Áp dụng quy trình duyệt: số lượng hàng hóa trong kho được cập nhập giảm khi phiếu xuất kho được duyệt

Không thể chỉnh sửa phiếu xuất kho sau khi duyệt

2 cách cập nhật thông tin hàng hóa xuất kho khỏi hệ thống:

Cách 1: Xuất kho trực tiếp từ đơn hàng bán

Cách 2: Xuất kho theo sản phẩm

5. Quản lý tồn kho chặt chẽ, giảm thất thoát

Theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực

Dễ dàng kiểm tra tồn kho đồng thời tại nhiều kho hàng

Check nhanh chóng sản phẩm còn hàng hay không ngay khi lên đơn hàng

Truy xuất thông tin tồn kho dưới dạng excel chỉ bằng 1 cú click chuột

6. Giám sát quy trình chuyển kho nội bộ chi tiết

Lưu trữ lịch sử chuyển hàng hóa giữa các kho

Theo dõi trạng thái chuyển kho: Chờ xuất/ Đã xuất/ Đã nhập/ Đã hủy

Tự động tăng/ giảm số lượng khi hàng hóa xuất/ nhập tại các kho

Dễ dàng lọc, tìm kiếm và rà soát phiếu chuyển kho

7. Kiểm kê, so sánh hàng hóa thực tế và dữ liệu trên hệ thống

Thống kê những thông tin cần thiết khi kiểm kê hàng hóa: sản phẩm, số lượng, ngày kiểm kho, danh mục

Lọc, tra cứu và rà soát quy trình kiểm kê dễ dàng: Mới tạo/ đang thực hiện/ đã hoàn thành/ Đã hủy

Ghi nhận chi tiết về sự chênh lệch trên phần mềm và đề xuất hành động:

Truy xuất thông tin tồn kho dưới dạng excel chỉ bằng 1 cú click chuột

Trường hợp 1: Nếu số liệu trên phần mềm nhiều hơn so với thực tế thì bạn cần thực hiện tạo phiếu xuất kho

Trường hợp 2: Nếu số liệu trên phần mềm ít hơn so với thực tế thì bạn thực hiện phiếu nhập kho

Trường hợp 3: Nếu số liệu trên phần mềm bằng với thực tế thì bạn hoàn thành quy trình kiểm kho

8. Báo cáo và thống kê trực quan

Ghi nhận chứng từ kế toán theo dõi số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn kho

Theo dõi bảng xuất - nhập - tồn sản phẩm theo từng kho

Cho phép dự đoán giá trị còn tồn của các sản phẩm

Truy xuất báo cáo nhanh chóng dưới dạng excel

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 30 NGÀY