preload

Bản cập nhật hệ thống ngày Version 5.1.44 - 5.1.45

05/03/2024

- Cập nhật tính năng
8,010 lượt xem

Bản tin CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI đã quay trở lại. Với mong muốn cải thiện giao diện thân thiện cho người dùng, hãy cùng chờ xem đội ngũ phát triển Getfly đem đến những tính năng gì tại bản cập nhật này nhé!

Nội dung cập nhật hệ thống Version 5.1.44

1. Báo cáo telesale bổ sung cột “gọi nhỡ”

Trong bảng báo cáo telesales bổ sung cột khách hàng “gọi nhỡ”, giúp người quản lý nắm nhanh và chính xác nhất về hiệu quả hoạt động bán hàng.

Báo cáo telesale bổ sung cột “gọi nhỡ”

2. Bổ sung biến mã số thuế trong hệ quả gửi ZNS

Bổ sung biến “mã số thuế" trong phần thiết lập nội dung ZNS, tối ưu thông tin liên quan đến doanh nghiệp khách hàng.

Bổ sung biến mã số thuế trong hệ quả gửi ZNS

3.    Bổ sung API accounts/sync để lấy được dữ liệu thời gian tạo khách hàng khi viết kết nối

 Bổ sung API accounts/sync

4. Bổ sung biến “chiết khấu 1 sản phẩm” trong các bản in template

Bổ sung biến chiết khấu 1 sản phẩm trong bản in template: bổ sung trong các bản in Hợp đồng bán / mua, đơn hàng bán / mua, bản in bán lẻ, báo giá, phiếu xuất / nhập kho.

Bổ sung biến “chiết khấu 1 sản phẩm” trong bản in template hợp đồng mua

Bổ sung biến “chiết khấu 1 sản phẩm” trong bản in template đơn hàng mua

Bổ sung biến “chiết khấu 1 sản phẩm” trong bản in template bán lẻ

Bổ sung biến “chiết khấu 1 sản phẩm” trong bản in template báo giá

 

Bổ sung biến “chiết khấu 1 sản phẩm” trong bản in template nhập/xuất kho

5. Xem trực tiếp file đính kèm trong đơn hàng

Bạn dễ dàng có thể xem được các “tài liệu liên quan” trực tiếp trong chi tiết đơn hàng. Nhanh chóng nắm bắt toàn bộ các thông tin chi tiết và liên quan đến đơn hàng.

 

Xem trực tiếp file đính kèm trong đơn hàng

6. File download hợp đồng: hiển thị thông tin và giá của sản phẩm

File tải xuống “Bản download đầy đủ có sản phẩm” hiển thị các thông tin của sản phẩm và giá của sản phẩm đó. Giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được chi tiết về các sản phẩm nằm trong danh sách hợp đồng.

File download hợp đồng: hiển thị thông tin và giá của sản phẩm

7. Bổ sung điều kiện thiết lập chỉ tiêu KPI

Bổ sung chỉ tiêu số cơ hội tạo ra trong kỳ thêm điều kiện trạng thái cơ hội:

Bổ sung điều kiện thiết lập chỉ tiêu KPI

8. Tối ưu thống kê và giao diện chu kỳ khách hàng

Trong bảng KPI khách hàng, tab “Chu kỳ khách hàng” đã được tối ưu về tốc độ load cũng như trực quan về giao diện. 

Biểu hiện rõ ràng các chỉ số tăng dần theo màu sắc đậm dần. Giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt được mức độ tăng giảm trên bảng chu kỳ khách hàng.

Tối ưu thống kê và giao diện chu kỳ khách hàng

9. Bổ sung có thể check danh sách phiếu xuất kho/ nhập kho tại số dư khả dụng của từng sản phẩm:

Bổ sung icon tắt bên cạnh số dư khả dụng (ảnh) của từng sản phẩm để check danh sách phiếu xuất kho và nhập kho liên quan.

Bổ sung có thể check danh sách phiếu xuất kho/ nhập kho

10.  Bổ sung biến “nhóm khách hàng” trong hệ quả automation Zns

Trong chi tiết automation, chi tiết hành động ZNS phần lựa chọn mẫu ZNS bổ sung thêm biến “Nhóm khách hàng”. Giúp gia tăng thêm nhiều lựa chọn soạn mẫu ZNS.

Bổ sung biến “nhóm khách hàng” trong hệ quả automation Zns

11. File download khách hàng: bổ sung cột giới tính liên hệ

Lựa chọn cột “giới tính liên hệ” hiển thị trên màn hình F2, sau đó chọn tải xuống file danh sách khách hàng. Nắm được đầy đủ thông tin của khách hàng và liên hệ trong khách hàng đó.

File download khách hàng: bổ sung cột giới tính liên hệ

12.  Bổ sung chỉ số thống kê ZNS trong KPI tỷ lệ chuyển đổi

Bổ sung thống kê ở: khách hàng, KPI nhân viên/ phòng ban, tỷ lệ chuyển đổi

Bổ sung chỉ số thống kê ZNS trong KPI tỷ lệ chuyển đổi

13. Bảng tỷ lệ chuyển đổi hiển thị theo module người dùng sử dụng

Điều chỉnh bảng tỷ lệ chuyển đổi hiển thị tương tác theo module khách hàng sử dụng, không hiển thị tất cả. Để có thể nhìn nhận, đánh giá qua các chỉ số một cách khách quan nhất. Bảng tỷ lệ chuyển đổi hiển thị theo module người dùng sử dụng

14.  Bổ sung chọn hình thức thanh toán khi thanh toán hàng loạt đơn hàng

Khi tích chọn toàn bộ đơn hàng trong tab “đơn hàng chưa thanh toán” bạn dễ dàng thanh toán tất cả đơn hàng đó theo quỹ và hình thức thanh toán nhất định. 

Bổ sung chọn hình thức thanh toán khi thanh toán hàng loạt đơn hàng

15. Bổ sung cột id trong cài đặt nhóm khách hàng

Trong mục cài đặt cấu hình hệ thống => cấu hình CRM => Nhóm khách hàng: được bổ sung thêm cột ID khách hàng. Phân biệt được rõ ràng và trực quan nhất nhóm khách hàng.

Bổ sung cột id trong cài đặt nhóm khách hàng

16. Bổ sung biến “Ngày hiện tại” trong bản in hợp đồng

Trong cài đặt => cài đặt cấu hình  => Template => Template bản in hợp đồng: Bổ sung thêm biến “Ngày hiện tại” trong các lựa chọn biến ở nội dung hợp đồng, nhanh chóng lấy thông tin ngay tại thời điểm làm hợp đồng tránh nhầm lẫn.

Bổ sung biến “Ngày hiện tại” trong bản in hợp đồng

17.  Có thể thiết lập 10 tài khoản ngân hàng trên CRM phụ vụ cho việc thu chi của doanh nghiệp

 Thiết lập được 10 tài khoản ngân hàng trong cài đặt CRM -> Hợp đồng -> Tài khoản ngân hàng công ty. Giúp cho doanh nghiệp của bạn có thêm nhiều lựa chọn tài khoản ngân hàng khi thanh toán dành cho nhiều mục đích khác nhau.

Có thể thiết lập 10 tài khoản ngân hàng trên CRM phụ vụ cho việc thu chi của doanh nghiệp

18.    Điều chỉnh hiển thị trường text area custom field trên màn hình danh sách khách hàng F2: khi click sẽ pop up toàn bộ nội dung.

Điều chỉnh hiển thị trường text area custom field

Nội dung cập nhật hệ thống ngày Version 5.1.45

1. Bổ sung có thể upload video trên app

2.  Bổ sung hiển thị mã đơn hàng trong danh sách đơn hàng

3. Hiển thị hợp đồng liên quan tới cơ hội

Tính năng mới này giúp người dùng hệ thống tiết kiệm thời gian thao tác, bạn sẽ nắm được toàn bộ các hợp đồng, hoạt động liên quan đến cơ hội đó: 

Hiển thị hợp đồng liên quan tới cơ hội:Hiển thị hợp đồng liên quan tới cơ hội

4. Hiển thị đơn hàng được tạo từ báo giá

Hiển thị đơn hàng được tạo từ báo giá liên quan tới cơ hội.

Hiển thị đơn hàng được tạo từ báo giá

5. Bổ sung hiển thị báo giá liên quan trong đơn hàng

Người dùng nhanh chóng đối chiếu đơn hàng thực tế so với báo giá đã gửi.

Bổ sung hiển thị báo giá liên quan trong đơn hàng

6. KPI khách hàng: biểu đồ thống kê khách hàng theo thời gian lọc trong kỳ

Biểu đồ thống kê khách hàng theo thời gian lọc trong kỳ

7. KPI phòng  ban: bổ sung số lượng bình luận trong bản thống kê tổng hợp

Trong bảng thống kê tổng hợp bổ sung thêm cột “bình luận” giúp quản lý nắm nhanh được hoạt động tương tác chăm sóc báo cáo trên hồ sơ khách hàng của nhân sự trong phòng ban.

Bổ sung số lượng bình luận trong bản thống kê tổng hợp

8. KPI phòng ban: Bổ sung tải xuống bảng thống kê tổng hợp:

Dễ dàng lọc và tìm các số liệu chi tiết hơn

Bổ sung tải xuống bảng thống kê tổng hợp

9. Điều chỉnh giới hạn ký tự trong “Ghi chú” sản phẩm của đơn hàng

Thêm đơn hàng mới => thêm sản phẩm: Điều chỉnh giới hạn ký tự trong “ghi chú” (mô tả sản phẩm) từ 255 lên 16,777,215 ký tự.

Điều chỉnh giới hạn ký tự trong “Ghi chú” sản phẩm của đơn hàng

10. Bổ sung in nhiều công việc

Một số doanh nghiệp vẫn thực hiện in các đầu công việc để tiện phân công, ghi chú trong các buổi họp. Vì vậy, việc bổ sung tích chọn in nhiều công việc giúp bạn nhanh chóng in toàn bộ các đầu mục việc mà không cần quá mất thời gian.

Bổ sung in nhiều công việc

11. Bổ sung biến “chi tiết đơn hàng” dạng json trong webhook automation

Khi biến đơn hàng chạy trong automation webhook sẽ truyền thông tin sang bên nhận

Bổ sung biến “chi tiết đơn hàng” dạng json trong webhook automation

12. Cho phép Hạch toán được các phiếu xuất/nhập kho có giá vốn = 0

Hạch toán các phiếu xuất/nhập kho có giá vốn bằng 0 (hay giá mua vào bằng 0)

Cho phép Hạch toán được các phiếu xuất / nhập kho có giá vốn = 0

Cho phép Hạch toán được các phiếu xuất / nhập kho có giá vốn = 0

13. Bổ sung tab chưa có đơn hàng trong màn hình danh sách báo giá

Tính năng mới này giúp bạn nắm bắt nhanh chóng và trực quan các báo giá chưa chuyển hoá thành đơn hàng.

Bổ sung tab chưa có đơn hàng trong màn hình danh sách báo giá

14. Cho phép đăng ký tài khoản c3s trong trường hợp số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống

Tăng trải nghiệm sử dụng hệ thống phản hồi của khách hàng

Cho phép đăng ký tài khoản c3s trong trường hợp số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống

15. Điều chỉnh logic thanh toán bằng điểm

Thanh toán bằng điểm thưởng sẽ trừ đi tiền thưởng tương ứng, nếu trừ quá thì tiền thưởng sẽ về 0. Có 3 trường hợp:

  • Điểm thưởng vẫn còn - tiền thưởng = 0: khi thanh toán sẽ trừ vào điểm thưởng

  • Điểm thưởng hết - tiền thưởng còn: khi thanh toán sẽ trừ vào tiền thưởng

  • Khi hết cả điểm thưởng và tiền thưởng thì không thể thanh toán bằng 2 hình thức này nữa.

Điều chỉnh logic thanh toán bằng điểm

16. Chi tiết khách hàng: bổ sung thông tin các công việc đã hoàn thành

Phân loại và dễ dàng nắm bắt các tình trạng công việc liên quan đến khách hàng

Chi tiết khách hàng: bổ sung thông tin các công việc đã hoàn thành

17. Chi tiết khách hàng: có thể thêm trực tiếp ZNS từ chi tiết từng khách hàng để gửi nhanh

Có thể thêm trực tiếp ZNS từ chi tiết từng khách hàng để gửi nhanh

18. Chi tiết khách hàng: Bổ sung trường thông tin link tiếp thị liên kết của KH vào phần phản hồi khách hàng: 

Dễ dàng lấy link tiếp thị liên kết để chuyển cho khách hàng sử dụng mời khách hàng khác tham gia. 

Bổ sung trường thông tin link tiếp thị liên kết của KH vào phần phản hồi khách hàng

19. Bổ sung hình thức thanh toán "Thanh toán tiền thừa" đối với các bên dùng tài chính kế toán

Khoản tiền lớn khách hàng đặt cọc trước => sẽ tạo 1 phiếu thu trên hệ thống tương ứng với khách hàng này ( phiếu thu không qua đơn hàng )

Hệ thống Getfly sẽ bổ sung thêm 1 hình thức thanh toán trong đơn hàng là "Thanh toán bằng tiền thừa"

Tiếp theo khi khách hàng phát sinh đơn hàng mua từ khoản đặt cọc trước => thanh toán đơn hàng và chọn hình thức "Thanh toán bằng tiền thừa" => tạo phiếu thu => thì hệ thống sẽ ghi nhận tình trạng đơn hàng là đã thanh toán, tiền từ phiếu thu này sẽ không được cộng vào quỹ cả, phiếu thu này cũng không được ghi nhận vào phần giao dịch công nợ.

Việc check khoản tiền đặt cọc còn hay không thì người dùng sẽ vào giao dịch công nợ để check con số.

Bổ sung hình thức thanh toán "Thanh toán tiền thừa" đối với các bên dùng tài chính kế toán

20. KPI optin form: Bổ sung cột số điện thoại

Trong bảng thống kê ở mục KPI optin form bổ sung thêm cột “điện thoại”: giúp bạn nắm rõ được chi tiết khách hàng hơn.

KPI optin form: Bổ sung cột số điện thoại

21. Tối ưu tốc độ download danh sách phiếu xuất nhập kho

Tính năng mới cập nhật này giúp bạn giảm thiểu thời gian sử dụng trên hệ thống, gia tăng năng suất làm việc.

Tối ưu tốc độ download danh sách phiếu xuất nhập kho

22. Tối ưu thời gian hoàn thành nhiều công việc cùng lúc

Giúp người dùng tiết kiệm thời gian sử dụng hệ thống, gia tăng năng suất làm việc.

Getfly cam kết mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, tự tin là bạn đồng hành tuyệt vời trên hành trình phát triển của mỗi khách hàng – giúp doanh nghiệp tiết kiệm 2h/ ngày trong vận hành và quản lý nhân sự, gia tăng đều đặn về doanh số từ 200-300%/ năm.

Getfly – để khách hàng mua hàng trọn đời!

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662