preload

Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.23 + 5.1.24

05/03/2024

- Cập nhật tính năng
7,052 lượt xem

Bản tin #CẬP_NHẬT_TÍNH_NĂNG_MỚI tháng 2 đã quay trở lại. Với mong muốn cải thiện giao diện thân thiện cho người dùng, hãy cùng chờ xem đội ngũ phát triển Getfly đem đến những tính năng gì tại bản cập nhật này nhé!

Bản tin #CẬP_NHẬT_TÍNH_NĂNG_MỚI tháng 2 đã quay trở lại. Với mong muốn cải thiện giao diện thân thiện cho người dùng, hãy cùng chờ xem đội ngũ phát triển Getfly đem đến những tính năng gì tại bản cập nhật này nhé!

1. [ Module Tài chính - Kế toán] Bổ sung quyền xóa phiếu thu - chi

+ Cho phép người được phân quyền xóa phiếu (trong cài đặt phân quyền người dùng) hoặc người tạo phiếu có quyền được xóa phiếu 

+ Chỉ xóa được phiếu chưa duyệt hoặc đã hủy

+ Phiếu bị xóa sẽ không truy cập được (link báo lỗi không tồn tại)

2. Thay đổi hiển thị chức năng lọc danh sách người phụ trách trong phần tìm kiếm khách hàng

  • Lọc theo phòng ban hoặc người phụ trách 
  • Lọc theo user đã xóa

3.  [Tích hợp Zoom và CRM]  Đẩy thông tin khách hàng tham gia vào zoom về CRM theo chiến dịch

Bước 1: Khởi tạo phòng họp Zoom trực tiếp trên CRM mà không cần đăng nhập sang ứng dụng Zoom

Khi tạo công việc trên CRM với loại công việc "Meeting Online Zoom", hệ thống sẽ tự động khởi tạo phòng Zoom theo thời gian trên công việc. 

Bước 2: Tích hợp đẩy thông tin khách hàng tham dự cuộc họp trên zoom vào từng chiến dịch cụ thể

-  Tích “nhận lead" trong nội dung mô tả công việc để ghi nhận thông tin đổ về của khách hàng đã đăng ký tham dự hội thảo trên CRM 

-  Thiết lập lựa chọn chiến dịch và trạng thái khách hàng đổ về trong từng chiến dịch

  • Nếu chọn 1 chiến dịch cụ thể; không chọn trạng thái của chiến dịch thì mặc định cơ hội đổ về trạng thái đầu tiên của chiến dịch .

  • Nếu chọn 1 chiến dịch; chọn trạng thái của chiến dịch, cơ hội đổ về sẽ vào đúng trạng thái đã chọn của chiến dịch đó. 

Chú ý: 

- Doanh nghiệp cần sử dụng zoom phiên bản trả phí để có thể tích hợp vào CRM

- Khi dữ liệu đẩy về CRM, hệ thống sẽ check trùng theo email của liên hệ chính trên hệ thống. Nếu trùng hệ thống sẽ không tạo mới khách hàng, chỉ tạo mới cơ hội trong chiến dịch. Nếu không trùng với liên hệ chính hệ thống sẽ tạo mới khách hàng và cơ hội trong chiến dịch

- Doanh nghiệp nên cài đặt chiến dịch không cho phép trùng cơ hội để kiểm soát khách hàng trùng email đăng nhập lần tiếp theo (cơ hội đăng ký lại sẽ được hiển thị lại trong trao đổi khách hàng).

- Nên thiết lập automation chăm sóc khách hàng để tối ưu sử dụng tính năng này. (áp dụng với hành động thêm mới khách hàng hoặc thêm mới cơ hội vào chiến dịch)

4. Nâng cấp bảo mật truy cập hệ thống CRM

4.1 Hệ thống CRM gửi cảnh báo truy cập mới vào địa chỉ email trên thông tin cá nhân của user

Trường hợp hệ thống gửi email cảnh báo đăng nhập bao gồm: 

+ Đăng nhập trên thiết bị khác (máy tính, điện thoại).

+ Địa chỉ IP khác với địa chỉ đã từng đăng nhập

+ Trình duyệt khác chưa từng đăng nhập

+ Thoát ra và đăng nhập lại trên cùng địa chỉ Ip hay App/Pc thì vẫn thông báo

4.2  Tra cứu log lịch sử đăng nhập hệ thống tại thông tin cá nhân của user

5. Không cho phép chỉnh sửa thông tin khách hàng đối với đơn hàng đã xuất kho. Yêu cầu bắt buộc người dùng phải thao tác trả hàng đối với những đơn hàng này. 

6. [App] Cho phép copy bình luận trong công việc trên app: ấn 2 lần vào màn hình để chọn phần muốn copy

7. Bổ sung các tính năng tích hợp qua webhook và API

- Automation Hỗ trợ gửi webhook khi tạo hoặc cập nhật phiếu thu / phiếu chi

- Bổ sung điều kiện auto: tạo mới phiếu thu/chi và cập nhật phiếu thu/chi

- Thêm API lấy chi tiết phiếu thu / phiếu chi

- Thêm API cập nhật thông tin thanh toán

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662