preload

Đăng nhập với Google Account

22/07/2024

- Hỗ trợ khách hàng
18,852 lượt xem

Tin vui với những bạn hay quên. - Hãy quên password của bạn đi

Getfly CRM đã tích hợp Google oAuth 2.0 giúp các bạn đăng nhập hệ thống với Google account.

Thế ai cũng có thể đăng nhập vào hệ thống của tôi à? - Có thể bạn sẽ hỏi như thế

Đừng lo, chỉ khi Account đã được đăng ký trên hệ thống và trùng với Google account thì mới có thể đăng nhập được.

Ví dụ:

Chúng tôi có Google Application account là [email protected] và Account được tạo trên Getfly CRM cũng là [email protected] bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng cách login vào Google Account

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662