preload

Đưa hoạt động về trong vùng kiểm soát

Báo giá - Duyệt báo giá - Hợp đồng - Duyệt hợp đồng - Đơn hàng - Duyệt đơn hàng

Phân quyền quản lý

Chỉ định những người có quyền duyệt

Trong quy trình, mọi hành động đều được cấp quyền, đặc biệt là hành động Phê duyệt: Báo giá, Hợp đồng, Đơn hàng. Bạn có thể dễ dàng chỉ định một Nhóm người hoặc một người nhất định được phép làm điều này

Phân quyền duyệt hợp đồng
Quy trình tiêu chuẩn

Quy trình tiêu chuẩn

Bạn toàn quyền chỉ định quy trình của mình

Hệ thống hỗ trợ quy trình tương tác với khách hàng theo quy trình logic đơn giản: Báo giá - Hợp đồng - Đơn hàng. Trong quy trình, chỉ có giá trị của Đơn hàng được dùng để tính doanh số hay công nợ.

Thực hiện báo giá

Tạo báo giá chuyên nghiệp

Báo giá là phương pháp đơn giản nhất để tiếp cận khách hàng. Nếu khách hàng quan tâm đến sản phẩm, họ sẽ cần doanh nghiệp chúng ta đưa ra phương án giá hợp lý nhất. Chú ý, chúng ta có thể phải tạo nhiều báo giá cho cùng 1 khách hàng

Tạo báo giá đơn giản
Quản lý hợp đồng dễ dàng

Tạo - Lưu trữ hợp đồng

Quản lý hợp đồng

Lưu trữ mọi hợp đồng của bạn trên hệ thống. Hợp đồng có ngày bắt đầu và kết thúc, hệ thống có thể tự động gửi thông tin về thời hạn kết thúc hợp đồng bằng tin nhắn và email trực tiếp cho khách hàng của bạn

 

Tạo đơn hàng đơn giản

Thiết kế để tạo đơn hàng chỉ bằng bàn phím

Không chỉ tạo đơn hàng, bạn có thể tạo khách hàng, chỉ định nguồn khách hàng, nếu bạn đã có sản phẩm hệ thống sẽ tự tìm thông tin sản phẩm, nếu bạn chưa có sản phẩm, hệ thống cũng hỗ trợ tạo sản phẩm ngay trên màn hình này.

 

Tạo đơn hàng đơn giản
Thống kê hiệu quả kinh doanh

Thống kê hiệu quả kinh doanh

Bám sát số liệu từng phòng ban - chi nhánh

Đánh giá hiệu quả của toàn công ty cũng như từng phòng ban chi nhánh theo thời gian thật. Ngay khi ghi nhận doanh số, hệ thống sẽ báo cáo trên màn hình thống kê báo cáo bằng các biểu đồ, tỷ lệ chuyển đổi dễ hiểu


Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662