Hotline 24/7: HN:(024) 6262 7662

Nắm vững thời gian liên lạc với khách hàng

Chỉ cần 30 ngày chúng ta không liên lạc với khách hàng, lòng nhiệt thành của họ với ta giảm dần theo tự nhiên. Hệ thống tự động tính ra, ngày Cuối cùng khách đọc email, Nghe điện thoại, Click vào link để tính ngày liên lạc cuối cùng

Khi Cập nhật thông tin khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên

Ngay lần đầu tiên, khách hàng không thể cho chúng ta hết mọi thông tin về họ. Dần dần, chúng ta có được lòng tin của khách hàng, và sẽ có nhiều thông tin hơn. Hãy cập nhật thường xuyên. Hệ thống tự động reset ngày liên lạc lần cuối theo thời gian sửa thông tin khách hàng

Khi Cập nhật thông tin khác
Khi khách hàng Đọc email

Khi khách hàng Đọc email

Tương tác qua email

Khi khách hàng Đọc email, hoặc click vào link trên email, hệ thống sẽ tự động thiết lập thời gian liên lạc lần cuối.

Khi khách nghe điện thoại

Tương tác qua Điện thoại

Khi thực hiện cuộc gọi đi cho khách hàng hoặc khách hàng gọi điện thoại đến, hệ thống tự động thiết lập lại thời gian liên lạc lần cuối

Khi khách hàng Đọc email
Khi khách hàng Đọc email

Khi hoàn thành lịch chăm sóc

Giữ vững kỷ luật

Xây dựng lịch chăm sóc là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ với khách hàng. Liên lạc lần cuối cũng tự động cập nhật khi hoàn thành lịch chăm sóc

Tự chỉ định thời gian liên lạc lần cuối

Giữ thông tin liên lạc lần cuối cập nhật

Tự chỉ định thời gian liên lạc lần cuối sao cho phù hợp với thực tế

Tự chỉ định thời gian liên lạc lần cuối

Có thể bạn quan tâm

Bán hàng

Đơn giản rõ ràng

Marketing

Tự động hóa - Chuyên nghiệp hóa

Chăm sóc khách hàng

Bám sát từng khách hàng

Dành cho khách hàng

Cộng đồng Getfly
Clip hướng dẫn Getfly
Câu hỏi thường gặp
Getfly CRM

Giải pháp phần mềm quản trị và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SME Việt

Tăng hiệu suất làm việc và Tự động hóa doanh nghiệp