Hotline 24/7: (024) 6262 7662
Tăng hiệu suất với phần mềm quản lý công việc CRM
04 March 2018
Tăng hiệu suất với phần mềm quản lý công việc CRM

Phần mềm quản lý công việc CRM có thể giúp doanh nghiệp số hóa…

So sánh giữa social CRM và CRM truyền thống
06 March 2018
So sánh giữa social CRM và CRM truyền thống

Khách hàng và mối quan hệ với khách hàng luôn là vấn đề quan…

Cảnh báo 5 thất thoát khiến doanh nghiệp kém hiệu quả
21 April 2022
Cảnh báo 5 thất thoát khiến doanh nghiệp kém hiệu quả

Nhà quản lý đã tìm ra giải pháp phù hợp để hạn chế thất…

Ba nguyên tắc quản lý nhân viên thời công nghệ số tối ưu hiệu suất
15 April 2022
Ba nguyên tắc quản lý nhân viên thời công nghệ số tối ưu hiệu…

Avramidis từng nói: "Khi các mối quan hệ thất bại, nguyên nhân đa phần…

Thống kê báo cáo KPI – quản lý bằng con số
13 March 2018
Thống kê báo cáo KPI – quản lý bằng con số

Dựa trên số liệu thống kê báo cáo trên KPI cho phép người quản…

Cách quản lý nhân sự hiệu quả để trở thành nhà quản lý
16 April 2018
Cách quản lý nhân sự hiệu quả để trở thành nhà quản lý

Cách quản lý nhân sự hiệu quả không chỉ là phương pháp, hơn cả…

Trải nghiệm giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt