Hotline 24/7: (024) 6262 7662
Quản lý thông minh hơn với Getfly CRM app Mobile
08 January 2018
Quản lý thông minh hơn với Getfly CRM app Mobile

Người dùng ngày càng có xu hướng sử dụng smartphone nhiều hơn cho các…

Xu hướng chuyển đổi mô hình quản lý làm việc từ xa ứng biến mọi biến động thị trường
07 October 2021
Xu hướng chuyển đổi mô hình quản lý làm việc từ xa ứng biến…

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam một lần nữa là hồi…

Cách thức xây dựng cấu trúc phòng ban và vai trò của người dùng trên Getfly CRM
28 September 2021
Cách thức xây dựng cấu trúc phòng ban và vai trò của người dùng…

Việc xây dựng cấu trúc phòng ban và vai trò người dùng là một…

Theo dõi và giám sát lịch sử tương tác người dùng trên Getfly CRM
28 September 2021
Theo dõi và giám sát lịch sử tương tác người dùng trên Getfly CRM

Khi bạn không có trên văn phòng, đi công tác, làm việc online...một mô…

Thiết lập và quản lý các luồng làm việc tự động trên hệ thống phần mềm CRM
23 September 2021
Thiết lập và quản lý các luồng làm việc tự động trên hệ thống…

Thiết lập và quản lý các luồng làm việc tự động có thể hình…

Nhắc lịch thực hiện công nợ khách hàng trên Getfly CRM
22 September 2021
Nhắc lịch thực hiện công nợ khách hàng trên Getfly CRM

Bạn có đang gặp khó khăn trong nhắc lịch thực hiện công nợ khách…

Trải nghiệm giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt