preload

Bán hàng theo chính sách giá? Giảm giá cho ai?

05/03/2024

- Blog
6,292 lượt xem

Làm sao để giúp nhân viên nhớ và áp dụng đúng mức giá khuyến mãi cho những đối tượng khách hàng thân thiết? Và làm sao để biết nhân viên có bán đúng giá hay không?

Trong bán hàng, một vấn đề đơn giản như thay đổi giá sản phẩm lại phát sinh rất nhiều tình huống khiến cho bạn "đau đầu".

phan mem doanh nghiep getfly

Khi bạn có cửa hàng bán lẻ và thuê nhân viên đứng bán hàng, một trong những câu hỏi quan trọng mà bạn sẽ hỏi bất kỳ ai cung cấp phần mềm bán hàng cho bạn là làm sao để giúp nhân viên nhớ và áp dụng đúng mức giá khuyến mãi cho những đối tượng khách hàng thân thiết? Và làm sao để biết nhân viên có bán đúng giá hay không?


Thông thường việc xây dựng giá khuyến mãi (và đối tượng được áp dụng) không phải là một vấn đề lớn. Giải pháp bán lẻ nào cũng sẽ có cách cho bạn chọn 1 (hay nhiều) sản phẩm, chọn đối tượng được khuyến mãi (thường là nhóm khách hàng) và chương trình khuyến mãi được áp dụng (giảm giá trên sản phẩm, giảm giá khi mua nhiều sản phẩm cùng 1 lúc, mua 1 số lượng được tặng thêm 1 số lượng, hay mua sản phẩm này được tặng sản phẩm khác ...).

Khi nhân viên bán hàng nhập đúng tổ hợp tên khách hàng và hàng hóa thì khuyến mãi sẽ tự động được áp dụng.

Việc hạn chế không cho nhân viên thay đổi giá bán của sản phẩm cũng là một tính năng cơ bản của các phần mềm bán hàng. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản chỉ là cho phép hay không cho phép thay đổi giá bán.

Nếu bạn không cho phép nhân viên bán hàng thay đổi giá bán của sản phẩm, bạn phải đảm bảo 100% mọi sản phẩm trong kho đều có đơn giá đúng. Nếu nhân viên quản lý kho gõ sai 1 số không và sản phẩm có giá 3 triệu thay vì 300.000, sẽ là cực kỳ bất tiện nếu nhân viên bán hàng không điều chỉnh được giá và bạn (hay nhân viên quản lý có quyền thay đổi giá của sản phẩm) không có mặt kịp thời để sửa giá.

Do vậy, trong phần lớn các trường hợp, khách hàng nên cho phép nhân viên bán hàng thay đổi đơn giá của sản phẩm để họ có thể điều chỉnh giá bán nếu cần.

Tuy nhiên, để hạn chế lạm dụng việc đổi giá (nhân viên tự động giảm giá sản phẩm để hưởng chênh lệch), hệ thống nên có 1 cơ chế cảnh báo để thông báo ( như notify thông báo của getfly) đến người quản lý về các giao dịch có đơn giá bị thay đổi, để người chủ cửa hàng có giải pháp hợp lý.

Vậy bạn có muốn cho phép nhân viên bán hàng thay đổi đơn giá sản phẩm không?

Đăng ký dùng thử

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662