preload

Quản lý kho xuất nhập tồn

 • Ghi nhận mọi lịch sử giao dịch liên quan đến quản lý kho như: nhập – xuất – tồn – chuyển kho, dễ dàng theo dõi và đối chiếu
 • Hỗ trợ tốt các cơ sở, doanh nghiệp có nhiều kho lưu trữ với nghiệp vụ phức tạp
 • Nâng cấp quá trình quản lý kho từ ghi nhận giấy tờ lên ghi nhận tự động theo thao tác
 • Mọi hoạt động được ghi nhận và thông báo nhanh chóng, minh bạch tới các bộ phận liên quan
 • Quản lý chuỗi quy trình xuyên suốt: mua hàng - nhập kho - bán hàng - xuất kho - kiểm kê kho
 • Hỗ trợ trong việc tính lợi nhuận hàng hóa mua vào bán ra
 • Hỗ trợ lập kế hoạch phân phối và lưu thông hàng hóa
 • Thao tác đơn giản, đồng bộ tức thời trên PC, APP Android, iOs
Trải nghiệm thử

Quản lý kho xuất nhập tồn

Quản lý kho hàng không giới hạn

 • Kiểm soát các kho hàng theo tên kho và mã kho tùy chỉnh và riêng biệt
 • Cho phép bảo mật thông tin kho trong giới hạn phạm vi những người liên quan
 • Dễ dàng tìm kiếm và tra cứu thông tin kho hàng
 • Phân loại và lưu trữ hàng hóa tại từng kho hàng khác nhau

Thiết lập quy trình duyệt kho chặt chẽ

 • Linh hoạt cài đặt BẬT/ TẮT quy trình duyệt kho
 • Tùy chỉnh quy trình duyệt chi tiết tại từng kho hàng
 • Thiết lập chi tiết 3 quy trình duyệt kho cụ thể: nhập - xuất - kiểm kho
 • Dễ dàng chỉ định người kiểm duyệt cuối cùng
 • Mở rộng thêm nhân viên kiểm duyệt/ xác nhận tại trong mỗi quy trình

Kiểm soát quy trình nhập hàng hóa vào kho

Cập nhật tăng số lượng hàng hóa khi nhập hàng hóa:

 • Không áp dụng quy trình duyệt: tự động cập nhật tăng theo số lượng nhập vào
 • Áp dụng quy trình duyệt: số lượng hàng hóa trong kho được cập nhập tăng khi phiếu nhập kho được duyệt
 • Không thể chỉnh sửa phiếu nhập kho sau khi duyệt

4 cách cập nhật thông tin hàng hóa vào kho trên hệ thống:

 • Cách 1: Nhập kho thông qua upload đơn hàng mua
 • Cách 2: Nhập kho bằng cách thêm mới đơn hàng mua
 • Cách 3: Nhập kho trực tiếp tại màn hình “Nhập kho”
 • Cách 4: Nhập kho thông qua upload phiếu kiểm kho

Kiểm soát quy trình xuất hàng hóa khỏi kho

Cập nhật giảm số lượng hàng hóa khi nhập hàng hóa:

 • Không áp dụng quy trình duyệt: tự động cập nhật giảm theo số lượng xuất ra
 • Áp dụng quy trình duyệt: số lượng hàng hóa trong kho được cập nhập giảm khi phiếu xuất kho được duyệt
 • Không thể chỉnh sửa phiếu xuất kho sau khi duyệt

2 cách cập nhật thông tin hàng hóa xuất kho khỏi hệ thống:

 • Cách 1: Xuất kho trực tiếp từ đơn hàng bán
 • Cách 2: Xuất kho theo sản phẩm

Quản lý tồn kho chặt chẽ, giảm thất thoát

 • Theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực
 • Dễ dàng kiểm tra tồn kho đồng thời tại nhiều kho hàng
 • Check nhanh chóng sản phẩm còn hàng hay không ngay khi lên đơn hàng
 • Truy xuất thông tin tồn kho dưới dạng excel chỉ bằng 1 cú click chuột

Giám sát quy trình chuyển kho nội bộ chi tiết

 • Lưu trữ lịch sử chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Theo dõi trạng thái chuyển kho: Chờ xuất/ Đã xuất/ Đã nhập/ Đã hủy
 • Tự động tăng/ giảm số lượng khi hàng hóa xuất/ nhập tại các kho
 • Dễ dàng lọc, tìm kiếm và rà soát phiếu chuyển kho

Kiểm kê, so sánh hàng hóa thực tế và dữ liệu trên hệ thống

 • Thống kê những thông tin cần thiết khi kiểm kê hàng hóa: sản phẩm, số lượng, ngày kiểm kho, danh mục
 • Lọc, tra cứu và rà soát quy trình kiểm kê dễ dàng: Mới tạo/ đang thực hiện/ đã hoàn thành/ Đã hủy
 • Ghi nhận chi tiết về sự chênh lệch trên phần mềm và đề xuất hành động. Truy xuất thông tin tồn kho dưới dạng excel chỉ bằng 1 cú click chuột:
  • Trường hợp 1: Nếu số liệu trên phần mềm nhiều hơn so với thực tế thì bạn cần thực hiện tạo phiếu xuất kho
  • Trường hợp 2: Nếu số liệu trên phần mềm ít hơn so với thực tế thì bạn thực hiện phiếu nhập kho
  • Trường hợp 3: Nếu số liệu trên phần mềm bằng với thực tế thì bạn hoàn thành quy trình kiểm kho

Báo cáo và thống kê trực quan

 • Ghi nhận chứng từ kế toán theo dõi số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn kho
 • Theo dõi bảng xuất - nhập - tồn sản phẩm theo từng kho
 • Cho phép dự đoán giá trị còn tồn của các sản phẩm
 • Truy xuất báo cáo nhanh chóng dưới dạng excel

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662