preload

[Chia sẻ] Khi nhân viên không chịu sử dụng phần mềm?

14/06/2024

- Blog
9,459 lượt xem

Không chịu dùng phần mềm để nhập số liệu (bán hàng, kiểm kê, nhập hàng v.v...) với nhiều lý do: quen ghi tay rồi, dùng máy khó quá, tốn thời gian quá... Bạn đã từng gặp tình huống này?

Có rất nhiều khách hàng yêu cầu chúng tôi tư vấn cách xử lý trường hợp khi bắt đầu triển khai sử dụng phần mềm, các nhân viên phụ trách lại phản ứng bằng cách không chịu dùng phần mềm để nhập số liệu (bán hàng, kiểm kê, nhập hàng v.v...) với nhiều lý do: quen ghi tay rồi, dùng máy khó quá, tốn thời gian quá... Bạn đã từng gặp tình huống này?

 Phần mềm quản trị getfly

Vâng, đầu tiên hãy xác định Đúng: đây là vấn đề về quản trị nhân sự hoàn toàn không phải là vấn đề ứng dụng phần mềm. Vì sao ? Getfly xin đưa ra các tình huống, phân tích và đề xuất phương án xử lý cho các bạn tham khảo

1. Nhân viên của bạn bán hàng mà không chịu nhập số lượng (có nghĩa là không chịu xuất phiếu bán cho khách) <=> tương đương với việc bán hàng mà không ghi sổ <=> tương đương với việc gian lận (thu tiền khách rồi mà không báo cáo để nộp tiền cho người quản lý).

=> áp dụng hình thức chế tài đối với nhân viên gian lận (tùy chính sách bạn đưa ra)

2. Nhân viên có bán, có nộp tiền, nhưng không nhập lên phần mềm khiến cho dữ liệu bị sai lệch. Bạn hãy xem như nhân viên đó làm mất hàng. Trách nhiệm của 1 nhân viên quản lý hàng hóa là khi tôi giao cho anh/chị 10 sp, đến lúc tôi kiểm tra nếu anh/chị chỉ còn 3 món, thì anh phải xuất trình các chứng từ liên quan (giấy tờ mua bán hợp lệ), nếu không tôi xem như anh/chị làm mất 7 sp kia.

Nếu áp dụng chế tài không có số liệu mua bán trên phần mềm, xem như là làm mất, như vậy đảm bảo không có nhân viên nào "không chịu". Các chứng từ nếu được nhập vào phần mềm getfly đảm bảo sẽ được thể hiện trong doanh thu hoặc chi phí nên tuyệt đối không gây thất thoát.

3. Cần lưu ý ở khâu quản trị nhân sự: bất kỳ nhân viên nào làm việc cho một doanh nghiệp, không thể có chuyện "không chịu" làm việc gì được giao theo trách nhiệm của họ.

4. Ngoài hình thức chế tài, bạn có thể áp dụng hình thức khen thưởng để đảm bảo nhân viên luôn cập nhật dữ liệu: "Thưởng theo doanh số/doanh thu", với điều kiện phải có phiếu bán và trên phiếu bán phải có tên nhân viên đó. Phần mềm getfly đặc biệt xây dựng rất tốt chức năng này

Với những tình huống gợi ý Getfly đưa ra, hy vọng có thể giúp các nhà quản lý giải quyết được khó khăn trong việc áp dụng phần mềm quản lý tai doanh nghiêp một cách hiệu quả và phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662