preload

Cơ hội xoá khỏi chiến dịch thì kịch bản automation còn chạy tiếp không?

22/04/2024

- Câu hỏi thường gặp
8,540 lượt xem

Hỏi: Cơ hội xoá khỏi chiến dịch thì kịch bản automation còn chạy tiếp không?
Trả lời: Kịch bản automation vẫn tiếp tục chạy vì ngay khi cơ hội rơi vào hệ thống thì hệ thống đã tự động tạo ra chuỗi kịch bản đó rồi.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662