preload

Hỏi: Trong lịch sử đơn hàng có cả đơn hàng bán và đơn hàng mua thì phần Giá trị của khách hàng sẽ ghi nhận phần gì?

25/05/2024

- Câu hỏi thường gặp
5,132 lượt xem

Hỏi: Trong lịch sử đơn hàng có cả đơn hàng bán và đơn hàng mua thì phần Giá trị của khách hàng sẽ ghi nhận phần gì?

Trả lời: Nếu có cả ĐH Bán và ĐH Mua trong cùng 1 khách hàng. Thì phần thống kê "Giá trị" hay còn gọi là Customer Lifetime Value chỉ thể hiện Tổng của Đơn hàng Bán mà thôi.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662