preload

Marketing: Chiến dịch, Optin Form, Automation

22/04/2024

- Câu hỏi thường gặp
8,723 lượt xem

A. CHIẾN DỊCH

1. Chiến dịch là cái gì? Tại sao cần chiến dịch?

Chiến dịch là kế hoạch kinh doanh thu nhỏ gồm: mục tiêu doanh số, bán sản phẩm gì, khách hàng mục tiêu, ai là người bán và bán hàng như thế nào. Sử dụng chiến dịch để phối hợp làm việc giữa marketing và sale hiệu quả hơn, nhanh hơn, quản lý khoa học không cần sale báo cáo, đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Ngoài ra có thể sử dụng cho các hoạt động như hội thảo, tuyển dụng.

2. Các bước tạo chiến dịch?

B1: Thiết lập các thông tin cơ bản như tên chiến dịch, người tham gia, các bước bán hàng.

B2: Thiết lập phân chia cơ hội

B3: Lựa chọn khách hàng mục tiêu để đưa vào chiến dịch

3. Tôi muốn khách hàng đăng ký trên website sẽ tự động thêm vào trong chiến dịch?

Tạo optinform và lựa chọn chiến dịch mong muốn sau đó đặt lên website. Khách hàng khi xem website, điền thông tin vào optin form sẽ được thêm vào chiến dịch.

4. Tôi có thể thay đổi các bước thực hiện trong một chiến dịch kinh doanh được không?

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi các bước khi tạo mới chiến dịch.

5. Cách thêm mới 1 cơ hội

https://wiki.getfly.vn/cach-them-moi-1-co-hoi-207.html

6. Khi tôi thêm cơ hội, cơ hội đó có tạo thành thông tin khách hàng luôn không?

Có 2 cách thêm cơ hội:

1: Thêm từ danh sách khách hàng-> sẽ không tạo khách hàng mới

2: Thêm qua optin form -> sẽ tạo khách hàng mới nếu như số điện thoại hoặc email của khách hàng chưa có trên hệ thống."

7. Nếu thông tin khách hàng đã có trên hệ thống, khi tạo cơ hội, có bị lặp lại không?

Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, nếu trùng số điện thoại, email với khách hàng đã có, hệ thống sẽ không sinh ra khách hàng trùng mà sẽ tạo thêm cơ hội thuộc khách hàng đã có

8. Có thể thêm nhiều cơ hội với 1 khách hàng được không?

Được. vì 1 khách có nhiều cơ hội bán hàng

9. Tôi muốn tự động chỉ định cơ hội cho từng người tham gia trong chiến dịch có được không?

Được, khi tạo mới chiến dịch tích chọn "Tự động phân chia cơ hội"

10. Tôi muốn khi tạo cơ hội, hệ thống sẽ chạy một quy trình tự động nào đó?

Tạo kịch bản automation cho chiến dịch đó, điều kiện là khi thêm mới cơ hội

11. Tôi muốn xóa 1 chiến dịch do nhân viên cũ đã nghỉ việc? (Tài khoản nhân viên đã bị xóa)

Khôi phục lại tài khoản nhân viên, đổi password tài khoản này, truy cập vào tài khoản rồi xóa chiến dịch

12. Cài đặt khi thành công – khi thất bại trong chiến dịch có ý nghĩa gì?

Cài đặt tự động chuyển cơ hội trong chiến dịch này thành cơ hội mới trong chiến dịch mới

13. Hướng Dẫn Cách Tạo Chiến Dịch

https://wiki.getfly.vn/huong-dan-cach-tao-chien-dich-1352.html

14. Tạo Chiến Dịch Trên Getfly Như Thế Nào?

https://wiki.getfly.vn/tao-chien-dich-tren-getfly-nhu-the-nao-1636.html

15. Có Thể Ẩn Thông Tin Cơ Hội Trong Chiến Dịch Được Hay Không?

https://wiki.getfly.vn/co-the-an-thong-tin-co-hoi-trong-chien-dich-duoc-hay-khong-141.html

16. Cách Sao Chép Chiến Dịch

https://wiki.getfly.vn/cach-sao-chep-chien-dich-864.html

B. OPTIN FORM

1. Muốn thêm 1 trường thông tin vào optin form thì làm sao?

Vào định nghĩa dữ liệu để bổ sung

2 Khi có người đăng ký optin form mới vào chiến dịch không có thông báo?

Người thêm cơ hội không nhận được thông báo, người khác trong chiến dịch sẽ thấy thông báo

3. Lấy code của optin form bằng cách nào?

Khi tạo xong optin form ở bước 3" mã nhúng" chọn sao chép mã.

4 Muốn thay đổi giao diện của opt in form có được không? Bằng cách nào?      

Tạo hoặc chỉnh sửa optin form, bước số 3, chỉnh sửa các thông số trong code css. (Nhờ kỹ thuật hỗ trợ nếu cần thiết)

5. Sửa Chữ " Đăng Ký" Trong Optin Form

https://wiki.getfly.vn/sua-chu-dang-ky-trong-optin-form-186.html

6. Gắn Opt-In Form Vào Website Nhưng Không Thấy Hiển Thị

https://wiki.getfly.vn/gan-opt-in-form-vao-website-nhung-khong-thay-hien-thi-20.html

7. Tôi Muốn Đổi Mầu Nút Trên Opt-In Form Sang Mầu Tôi Muốn

https://wiki.getfly.vn/toi-muon-doi-mau-nut-tren-opt-in-form-sang-mau-toi-muon-21.html

8. Khách Hàng Đăng Ký Từ Optinform Nhưng Không Đổ Về Chiến Dịch

https://wiki.getfly.vn/khach-hang-dang-ky-tu-optinform-nhung-khong-do-ve-chien-dich-86.html

9. Tôi Muốn Chỉnh Sửa Thứ Tự Các Trường Trong Optin Form Thì Làm Như Thế Nào ?

https://wiki.getfly.vn/toi-muon-chinh-sua-thu-tu-cac-truong-trong-optin-form-thi-lam-nhu-the-nao-181.html

10. Thêm Trường Dữ Liệu Trong Optin From

https://wiki.getfly.vn/them-truong-du-lieu-trong-optin-from-458.html

C. AUTOMATION MARKETING

1. Automation marketing giúp được gì cho doanh nghiệp?

Tạo trước các quy trình tự động cho những công việc lặp lại nhiều lần như thư cảm ơn, thư xác nhận, gửi sms,... qua đó giảm tải số lượng thao tác mỗi nhân viên phải thực hiện.

2. Phân biệt sự kiện thêm mới khách hàng & thay đổi thông tin khách hàng       

Thêm mới: Đưa khách hàng vào crm.

Thay đổi thông tin khách hàng: chỉnh sửa thông tin của khách hàng đã có trên hệ thống

3. Một chiến dịch có đi kèm Automation, khi 1 cơ hội bị xoá khỏi chiến dịch thì kịch bản automation còn chạy tiếp không?

Kịch bản automation vẫn tiếp tục chạy vì ngay khi cơ hội rơi vào hệ thống thì hệ thống đã tự động tạo ra chuỗi kịch bản đó rồi.

4. Nếu tôi thiết lập 2 điều kiện của Automation thì Automation này sẽ chạy khi nào?

Sẽ chạy khi thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện đã thiết lập

5. Các đoạn mã {{name}}, {{c_name}}, {{phone}} dùng để làm gì?

Đây là các đoạn mã sẽ tự động thay thông tin tương ứng của mỗi khách hàng như tên khách hàng, tên người đại diện, số điện thoại.

6. Automation đang chạy với một khách hàng, nếu tôi thay đổi kịch bản thì có áp dụng với khách hàng đó hay không?

Không, kịch bản automation khi đã kích hoạt với 1 khách hàng sẽ tiếp tục chạy theo kịch bản cũ. Bạn có thể dừng automation đối với khách hàng đó.

 

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662