preload

Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.26

05/03/2024

- Cập nhật tính năng
7,222 lượt xem

Bản tin #CẬP_NHẬT_TÍNH_NĂNG_MỚI đã quay trở lại. Với mong muốn cải thiện giao diện thân thiện cho người dùng, hãy cùng chờ xem đội ngũ phát triển Getfly đem đến những tính năng gì tại bản cập nhật này nhé!

Bản tin #CẬP_NHẬT_TÍNH_NĂNG_MỚI đã quay trở lại. Với mong muốn cải thiện giao diện thân thiện cho người dùng, hãy cùng chờ xem đội ngũ phát triển Getfly đem đến những tính năng gì tại bản cập nhật này nhé!

 

1. Bổ sung điều kiện cho chỉ tiêu mặc định Doanh số: 

Bổ sung thêm “điều kiện nguồn đơn hàng” để theo dõi và quản lý nguồn đơn hàng dễ dàng hơn. 

Để thêm điều kiện nguồn đơn hàng, bạn cần vào phiếu KPI -> chọn sửa chỉ tiêu Doanh số -> Thêm điều kiện: Nguồn đơn hàng.

2. Bổ sung phân quyền merge khách hàng: 

Tính năng merge khách được định nghĩa là trộn thông tin của 2 khách hàng trên hệ thống làm 1. Trong trường hợp cũng 1 khách hàng dùng nhiều số điện thoại hoặc nhiều nhân sự của 1 công ty được tạo nhiều khách hàng trên hệ thống, bạn có thể trộn thông tin vào làm 1 khách hàng để dễ dàng quản lý. 

Bổ sung phân quyền để doanh nghiệp có thể lựa chọn người được phép thực hiện thao tác lọc danh sách khách hàng, đảm bảo quy trình quản lý data được tốt hơn.

3. Bổ sung tab tồn hàng trong danh sách sản phẩm: 

Ngoài các option hỗ trợ quản lý kho cũ trong danh sách sản phẩm như “tất cả”, “hết hàng” và “đã xóa”,... bạn có thể quản lý các sản phẩm tồn kho bằng cách thêm 1 tab mới là tab ”tồn kho”. Bạn cần vào module “bán hàng” > “sản phẩm” để hiển thị thông tin tab Tồn hàng.

4. Cho phép chọn nhiều ảnh khi gửi tin nhắn trên Fanpage.

Đôi khi bạn cần phải gửi một lúc rất nhiều ảnh để mô tả sản phẩm với khách hàng. Để hỗ trợ quá trình giao tiếp giữa bạn với khách hàng tốt nhất, bạn có thể chọn nhiều ảnh khi gửi tin nhắn qua fanpage. Danh sách các ảnh sẽ hiển thị ở bên dưới khung chat. Có thể thêm hoặc gỡ ảnh tùy ý muốn.

5. Tích hợp sms mobifone. 

6. Bổ sung điều kiện mối quan hệ trong điều kiện automation phân nhóm đơn hàng: 

Bổ sung vào điều kiện Mối quan hệ khách hàng trong khối điều kiện phân nhóm khách hàng.

Lưu ý: Khi thêm điều kiện mối quan hệ khách hàng sẽ đồng thời thêm điều kiện này ở các khối hành động: Tạo mới đơn hàng, Duyệt đơn hàng, Hủy đơn hàng, Thanh toán đơn hàng

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662