preload

Getfly CRM vinh dự nhận chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 về quản lý an toàn thông tin

22/04/2024

- Sự kiện
6,475 lượt xem

Là một đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ uy tín, Getfly luôn đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu để đảm bảo lợi ích cho người sử dụng. Tháng 7 năm 2022 vừa qua, Getfly CRM đã đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an ninh thông tin - Chứng nhận ISO/ IEC 27001:2013 (*). Khi bảo mật thông tin đang trở thành vấn đề nóng, các doanh nghiệp với lượng dữ liệu lớn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng nền tảng tại Getfly khi các thông tin được cam kết bảo mật, tránh các rủi ro thất thoát dữ liệu. 

Là một đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ uy tín, Getfly luôn đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu để đảm bảo lợi ích cho người sử dụng. Tháng 7 năm 2022 vừa qua, Getfly CRM đã đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an ninh thông tin - Chứng nhận ISO/ IEC 27001:2013 (*). Khi bảo mật thông tin đang trở thành vấn đề nóng, các doanh nghiệp với lượng dữ liệu lớn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng nền tảng tại Getfly khi các thông tin được cam kết bảo mật, tránh các rủi ro thất thoát dữ liệu. 

(*) Chứng nhận ISO/ IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin - Information Security Management System (ISMS). Tiêu chuẩn yêu cầu bảo đảm các số liệu và dữ liệu mật một cách hiệu quả hơn, qua đó giảm thiểu đến mức tối đa khả năng bị truy cập bất hợp pháp hoặc không được cho phép. Đặc biệt tiêu chuẩn này được tổ chức UKAS của Anh quốc - là một trong những tổ chức có uy tín cao trên thế giới kiểm định và chứng nhận.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662