preload

Những câu hỏi thường gặp về cài đặt Getfly CRM

14/06/2024

- Về chúng tôi
8,873 lượt xem

1. Giải pháp Getfly CRM Có thể được cài đặt như thế nào ? 2. Tôi có thể bán lại Mã nguồn này không? 3. Làm cách nào tôi cài đặt phần mềm? Chúng tôi sẽ host hệ thống ở đâu?

1. Giải pháp Getfly CRM  Có thể được cài đặt như thế nào ?

Bạn sẽ  nhận được giải pháp phần mềm được cài đặt trên Server và  Domain riêng của bạn chỉ đinh với đầy đủ Mã nguồn và Mẫu dữ liệu

2. Tôi có thể bán lại Mã nguồn này không? Tôi có thể tùy biến Mã nguồn? Tôi có thể tự phát triển giải pháp riêng của tôi trên Mã Nguồn của Getfly CRM?

Không nhưng bạn có thể tùy biến cho nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn muốn Xây dựng giải pháp riêng của bạn dựa trên Getfly CRM, xin hãy liên hệ với chúng tôi để lấy chính sách giá cho Nhà phát triển.

3. Làm cách nào tôi cài đặt phần mềm? Chúng tôi sẽ host hệ thống ở đâu?

Hệ thống có thẻ cài đặt trên bất cứ server, hoặc VPS đặt tại VDC, FPT, hoặc Viettel Datacenter… Chi phí khoảng từ 400.000 VND – 3tr / 1tháng… Chúng tôi có thể cài đặt cho bạn

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662