preload

Làm cách nào Mail Server có thể tích hợp vào Getfly CRM

14/06/2024

- Hỗ trợ khách hàng
7,064 lượt xem

Hệ thống Getfly hiện tại cho phép bạn chỉ định Mail server gửi đi thông qua setting Server SMTP. Nhà cung cấp email khác của bạn phải cung cấp cho bạn hỗ trợ SMTP đã xác thực để sử dụng tùy chọn này. Chúng tôi sẽ sử dụng TLS theo mặc định hoặc sử dụng SSL nếu bạn bật giao thức này. Nhiều dịch vụ email mà cung cấp hỗ trợ POP hoặc IMAP cũng cung cấp cả hỗ trợ SMTP đã xác thực và bạn có thể tìm hướng dẫn cấu hình máy chủ SMTP của mình cùng với thông tin về POP hoặc IMAP.

Thành công

Thất bại

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662