preload

Quản lý thông tin khách hàng hiệu quả bằng Getfly CRM

14/06/2024

- Hỗ trợ khách hàng
9,369 lượt xem

Bạn cần quản lý một số lượng lớn khách hàng, khách hàng của bạn rất đa dạng, bạn cần một phương pháp có thể: 1. Quản lý được dữ liệu khách hàng 2. Tìm kiếm khách hàng dễ dàng 3. Biết được lịch sử giao dịch với từng khách hàng

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quản lý danh sách khách hàng thạt đơn giản với Getfly CRM.

Bước  1. Nhập danh sách khách hàng cần quản lý vào file Excel

Nhập dữ liệu vào file Excel

Bước 2. Đưa danh sách khách hàng lên hệ thống

Bước 3. Kiểm tra chỉnh sửa dữ liệu khách hàng vừa được tải lên

Dữ liệu vừa được tải lên 

Lựa chọn các cột cần kiểm tra

Click đôi vào bất cứ trường dữ liệu nào để chỉnh sửa

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662