preload

Tôi thấy trạng thái công việc quá phức tạp, tại sao lại như thế?

25/05/2024

- Hỗ trợ khách hàng
7,990 lượt xem

Trên phần mềm, bạn luôn có thể thấy các công việc có trạng thái hết sức khác nhau, vậy trạng thái công việc là gì? Chúng tôi phân ra những trạng thái nào?

Trong thưc tế, bạn giao việc cho một người rất đơn giản, chỉ cần gọi điện,nhắn tin, email hoặc gặp trực tiếp giao việc. khi công việc ít, việc này rất đơn giản. Nhưng khi có nhiều công việc, đặc biệt các công việc đan xem nhau, việc phân loại công việc là vô cùng cần thiết.

Trạng thái công việc

 

Chúng tôi phân công việc ra thành các trạng thái - căn cứ vào hành động của những người tham gia như sau

 

Vai trò Hành động Trạng thái công việc
Tạo mới một công việc

Mới tạo 

Xem chi tiết công việc

Click vào nút nhận việc

Nhận một công việc được giao

Đang tiến hành

Hệ thống tự động tính số thời gian còn lại để thực hiện công việc

Thực hiện công việc.

Click vào nút Hoàn thành để thông báo: Tôi đã hoàn thành công việc

Thông báo hoàn thành công việc

Chờ xác nhận

Phải chờ Người giao việc xác nhận

Trạng thái chờ xác nhận hoàn thành

Click vào nút:Xác nhận 

Xác nhận công việc đã hoàn thành

Đã hoàn hành

Trạng thái công việc đã hoàn thành

 

Trên đây là những trạng thái cơ bản của một công việc.

Bạn cũng có thể thắc mắc

1. Nếu tôi giao việc cho bản thân tôi?

2. Hủy công việc?

3. Tôi bấm nhầm: Hủy nhầm, Xác nhận nhầm, thì tôi phải làm thế nào?

4. Nhân viên tôi thông báo hoàn thành, tôi kiểm tra, tôi không đồng ý với kết quả của họ, tôi làm như thế nào?

5. Tôi muốn thêm người tham gia vào trong công việc

6. Tôi muốn khi nào có cập nhật mới thì phải gửi email thông báo cho tôi

7. Tôi muốn hệ thống báo động khi nào có công việc đến ngày bắt đầu, đến ngày kết thúc!

8. Tôi muốn copy công việc này để giao cho người khác tôi làm thế nào?

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662