preload

Trong một công việc, có những ai tham gia, quyền và vai trò của họ như thế nào?

13/06/2024

- Hỗ trợ khách hàng
6,394 lượt xem

Giải thích chi tiết những thành viên tham gia vào công việc: Người giao việc - Người nhận việc - Người tham gia

Trong nội dung một công việc, những người được tham gia (Người có quyền đọc được nội dung) công việc đó, được hiển thị tại cửa sổ bên phía tay phải

Người tham gia trong công việc

Những đối tượng tham gia và quyền của họ

Những vai trò tham gia trong công việc
Người tham gia Vai trò Quyền
Chi tiết người tham gia

Người yêu cầu thực hiện công việc

Có các quyền:

 1. Chỉnh sửa công việc
 2. Hủy công việc
 3. Thêm Người tham gia
 4. Cập nhật tiến độ
 5. Xác nhận hoàn thành
 6. Phục hồi công việc đã Hủy hoặc Hoàn thành
 7. Phân chia các công việc thành các công việc con
 8. Trao đổi trong công việc
Người thực hiện công việc

Người chịu trách nhiệm công việc.

Có các quyền:

 1. Phân chia thành các công việc con
 2. Trao đổi trong công việc
 3. Cập nhật tiến độ
 4. Thông báo hoàn thành công việc
Người theo dõi công việc

Những người được quyền xem công việc.

Có quyền:

Trao đổi trong công việc

 

Chú ý:

 1. Bạn không thể XÓA mà chỉ có quyền HỦY công việc.
 2. Người thực hiện không thể thêm Người tham gia tại công việc mình nhận, nhưng họ được quyền Tùy chọn Người tham gia ở trong những Công việc con họ chủ động phân chia từ Công việc họ được nhận
Bạn không thể Cập nhật tiến độ các Công việc có Công việc con, Tiến độ sẽ được hệ thống tự động tính theo:
-  Số lượng các công việc con hoàn thành
- Tỷ lệ tương đối của thời gian công việc con hoàn thành so với thời gian của công việc cha  

 

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662