preload

Cách thức đưa dữ liệu khách hàng thiếu trường trông tin lên Getfly CRM?

22/04/2024

- Hỗ trợ khách hàng
9,463 lượt xem

Bạn có thể dễ dàng đưa đầy đủ tất cả các thông tin về Khách hàng, sản phẩm lên hệ thống Getfly CRM mà không sợ bị thiết bất cứ trường dữ liệu nào.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua 5 bước cơ bản:

  1. Định nghĩa dữ liệu – Thêm những cột mà bạn cần thêm vào
  2. Tải về file dữ liệu mẫu
  3. Nhập thông tin
  4. Upload lên hệ thống
  5. Kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu vừa đưa lên

Bước 1. Định nghĩa dữ liệu

Cài đặt CRM

Định nghĩa dữ liệu

 

Bước 2. Tải dữ liệu mẫu khách hàng về

Quản lý khách hàng

Upload dữ liệu khách hàng

Tải dữ liệu mẫu danh sách khách hàng

Bước 4. Nhập dữ liệu từ file Excel

Quản lý khách hàng bằng file excel

Bước 5. Upload dữ liệu lên hệ thống 

Upload dữ liệu khách hàng

Upload dữ liệu khách hàng

 

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662