preload

Getfly (r) Construct

22/04/2024

- Sản phẩm
8,634 lượt xem

Getfly (r) Construct là giải pháp quản lý dự án hiệu quả! Hỗ trợ quản lý các dự án xây dựng, thi công công trình từ giai đoạn hình thành cho tới khi kết thúc: theo dõi thông tin dự án, lên kế hoạch chi tiết, lập dự toán, quản lý hợp đồng, tài liệu dự án, chi phí, báo cáo tiến độ công việc. Đây cũng là công cụ hỗ trợ Ban giám đốc theo dõi tình trạng về tiến độ, kiểm soát vật tư công trình và chi phí cho từng dự án.

 

Getfly (r) Construct là giải pháp quản lý dự án hiệu quả! Hỗ trợ quản lý các dự án xây dựng, thi công công trình từ giai đoạn hình thành cho tới khi kết thúc: theo dõi thông tin dự án, lên kế hoạch chi tiết, lập dự toán, quản lý hợp đồng, tài liệu dự án, chi phí, báo cáo tiến độ công việc. Đây cũng là công cụ hỗ trợ Ban giám đốc theo dõi tình trạng về tiến độ, kiểm soát vật tư công trình và chi phí cho từng dự án.

1. Lập & quản lý dự toán

Hỗ trợ lên những công việc phải làm, loại vật tư cần, khối lượng, hao phí vật tư cho mỗi công việc để sắp xếp kế hoạch cung cấp vật tư, nhân lực cho công trình.

2. Lên  nhanh yêu cầu vật tư (YCVT)

> Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công trường, CHT lên YCVT

>> Hỗ trợ lên nhanh số lượng, đơn giá, giá trị, thời gian nhập mua của các hàng hoá nhập mua và thông tin nhà cung cấp hàng hoá

>>> Cho phép so sánh chênh lệch giữa vật tư dự kiến & vật tư thực tế, cũng như kiểm soát lượng vật tư phát sinh trong quá trình thi công.

>>>> Lên báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình nhập hàng, thống kê so sánh lượng hàng hoá nhập vào kho theo các khoảng thời gian

3. Quản lý cấp phát vật tư

> Cập nhật và in phiếu yêu cầu cấp phát vật tư (Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư)

>> Căn cứ vào yêu cầu lĩnh vật tư để phục vụ thi công – Nhân viên kho công trường sẽ tiến hành xuất kho. 

>>> Cung cấp các báo cáo phục vụ việc quản lý cấp phát hàng hoá vật tư theo ngày

>>>> Dễ dàng theo dõi số lượng vật tư đã cấp & số lượng tồn trong kho.

4. Lưu trữ, quản lý Tài liệu dự án

Hỗ trợ người dùng trong việc quản lý & lưu trữ hồ sơ, tài liệu, hình ảnh liên quan đến dự án xây dựng

Phân quyền xem văn bản, tìm kiếm nhanh văn bản, quản lý và theo dõi lưu vết văn bản trực tuyến.

5. Quản lý ngân sách thông minh

Giám sát và kiểm soát các nguồn tài chính, dự báo các nguồn thu chi dự kiến cho từng dự án (các khoản tài trợ bổ sung), tạo cơ sở cho việc giải trình trách nhiệm và tính minh bạch.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662