preload

Có thể upload dữ liệu khách hàng, sản phẩm lên được không?

22/04/2024

- Hỗ trợ khách hàng
6,311 lượt xem

Bạn có thể dễ dàng tải lên dữ liệu khách hàng mà không mất một chút công sức nào. 1. Tải file mẫu dữ liệu 2. Điền đầy đủ thông tin 3. Upload lên hệ thống

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662